Wiceprezes Zarządu

Absolwent wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej. Menadżer z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym na różnych szczeblach w instytucjach finansowych: sektorze bankowym oraz ubezpieczeniowym. Ma bogate doświadczenie w reorganizacji i zarządzaniu zakładem ubezpieczeń, jak również w stosowaniu narzędzi optymalizacji procesów biznesowych.

Od ponad 20 lat w branży finansowo-ubezpieczeniowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak Citibank Polska, CitiInsurance CEEMEA, CitiInsurance Polska, MetLife, w którym pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora ds. operacji i administracji, Amplico Life – jako dyrektor ds. optymalizacji procesów biznesowych oraz w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. W latach 2017-2018 oraz od roku 2020 członek Rady UFG a od czerwca 2022 roku Przewodniczący Rady UFG. Od roku 2021 członek Komisji Rewizyjnej PIU, w której w latach 2023-2024 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego. W latach 2016 – 2024 związany z firmami TUZ Ubezpieczenia oraz Partner TUiR, w których pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Za skuteczne zarządzanie TUZ Ubezpieczenia był szeroko nagradzany: w 2019 roku tytułem „Menedżer Roku” w branży ubezpieczeniowej („Gazeta Ubezpieczeniowa”), dwukrotnie tytułem „Menedżer Roku w Finansach” („Home & Market” – 2020, 2021) oraz „Finansista Roku” („Gazeta Finansowa” – 2022). W roku 2021 wyróżniony przez PIU odznaką „Zasłużony dla Ubezpieczeń”. W roku 2022 odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla rozwoju ubezpieczeń przez Prezydenta RP.

Zamknij