Członek Zarządu PZU SA

Menedżer z blisko piętnastoletnim stażem w rolach członka zarządu lub na stanowiskach kierowniczych w czołowych towarzystwach ubezpieczeniowych oraz bankach należących do międzynarodowych grup kapitałowych, takich jak Aegon, Nationale-Nederlanden i Credit Agricole.

Od

Specjalizuje się w obszarach zarządzania sprzedażą i marketingiem, rozwoju produktów ubezpieczeniowych, prowadzeniu procesów przejęć i fuzji. Ma liczne doświadczenia w tworzeniu strategii biznesowych dla dużych firm, digitalizacji i wdrażaniu rozległych systemów IT zdobyte w firmach Oracle i Accenture. W pracy zawodowej stara łączyć się wszechstronną wiedzę i umiejętności z różnych branż: finansowej, technologicznej i konsultingowej.

Autor wielu publikacji w branżowych mediach i wielokrotny uczestnik paneli dyskusyjnych oraz członek Rady Programowej Insurance Forum. Posiada szeroką ekspercką wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, przepisów prawa i wytycznych nadzorczych. Wieloletni członek Komisji ds. Ubezpieczeń na Życie przy PIU.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Posiada dyplom Executive MBA wydany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej wspólnie z HEC Paris, London Business School, NHH Norwegian School of Economics. Ukończył również program dla wyższej kadry zarządzającej na Singularity University w Mountain View w Kalifornii.

Prywatnie tata trzech córek, pasjonat biegania, kolarstwa oraz narciarstwa alpejskiego.

Zamknij