Członek Zarządu PZU Życie SA

Absolwent studiów doktoranckich z zakresu politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończył studia podyplomowe Polityka gospodarcza, finanse i bankowość na AKSiM w Toruniu, Zarządzanie innowacjami i projektami w WSHiU w Poznaniu oraz studia podyplomowe Executive MBA na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Dreźnie i WSHiU w Poznaniu. Absolwent Etnologii i antropologii kulturowej UAM w Poznaniu.

Do Grupy PZU dołączył w 2016 roku w roli członka Zarządu PZU S.A., a od 2022 roku jest członkiem Zarządu PZU Życie S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking S.A., PTE PZU S.A., PZU Ukraina. W latach 2020-2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu przedsiębiorstwa VRG S.A., posiadającego marki odzieżowe Vistula, Wólczanka, Bytom i Deni Cler oraz markę W. Kruk z branży jubilerskiej. Od 2019 roku obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Izby Gospodarczo Handlowej. Wcześniej Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych (2015-2016), Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu Państwa (2015-2016), członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (2017-2018), Przewodniczący Rady Instytutu „Pamięć i Tożsamość” od 2016 roku oraz Prezes Zarządu Stoczni Gdańsk S.A. (2006-2008).

Zamknij