Członek Zarządu PZU Życie SA

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Wykonywał zawód adwokata, specjalizując się w dziedzinie prawa cywilnego.

Łączy wiedzę o biznesie z wszechstronnym doświadczeniem, wynikającym ze świadczenia pomocy prawnej w sprawach związanych z prawem spółek handlowych, prawem autorskim, prawem administracyjnym i prawem karnym.

Pełnił również funkcję Doradcy Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach.

Ponadto jest członkiem organów nadzorczych spółek prawa handlowego.

Zamknij