Członek Zarządu PZU Życie SA

Z Grupą PZU związana od 2016 roku. Początkowo pełniła funkcję dyrektora nadzorującego prewencję i sponsoring w PZU SA i PZU Życie SA. W 2017 roku została powołana na Członka Zarządu PZU Życie SA.

W latach 2010–2016 koordynowała i zarządzała projektami wydawniczymi i filmowymi. Od 2008 do 2010 roku była Wicedyrektorem i Dyrektorem Programu 1. Telewizji Polskiej SA. W latach 2007–2008 kierowała Wiadomościami TVP1, które wówczas były niekwestionowanym liderem wśród wszystkich programów informacyjnych w Polsce. 

Przez wiele lat była dziennikarką najbardziej opiniotwórczych tygodników i rozgłośni – między innymi Tygodnika Solidarność, Wprost, Radia Wolna Europa. W 2000 roku wydała książkę „Tygodnie Słonimskiego”. W stanie wojennym związana z opozycyjnym wydawnictwem „Wola”.

W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Dorotę Macieję Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa i wolnych mediów w Polsce oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych.

Zamknij