Członek Zarządu PZU Życie SA

Do chwili powołania do Zarządu PZU Życie SA zajmowała stanowisko dyrektora zarządzającego ds. marketingu, sponsoringu i prewencji.

Przed dołączeniem do Grupy PZU pełniła funkcję członka Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wcześniej pracowała m.in. w Narodowym Banku Polskim, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w Centrum Informacyjnym Rządu.

Sylwia Matusiak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia. Ukończyła również studia MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Zamknij