Tomasz Stadnik

Prezes Zarządu

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikat FRM przyznawany przez GARP.

Rozpoczynał karierę zawodową w Credit Suisse Asset Management w Warszawie, gdzie odpowiadał za zarządzanie aktywami funduszy oraz klientów instytucjonalnych.
W 2005 roku przeniósł się do Londynu jako zarządzający strategiami Emerging Markets Debt. Karierę w Londynie kontynuował w ABN AMRO Asset Management, gdzie kierował zespołem Global Emerging Markets Debt. 
Po powrocie do Polski w latach 2009-2016 był związany z grupą PZU, gdzie pełnił szereg funkcji zarządczych w PZU Asset Management oraz TFI PZU (jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar inwestycji w latach 2010-2015 oraz jako Prezes Zarządu w latach 2015-16). Odpowiadał za obszar inwestycji płynnych środków własnych grupy oraz za całokształt inwestycji klientów zewnętrznych. Był członkiem KZAP (komitet zarządzania aktywami i pasywami) uczestnicząc w przygotowaniu i implementacji strategii inwestycyjnej Grupy.
W latach 2016-17 jako Wiceprezes Zarządu Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI odpowiadał za obszar inwestycyjny oraz wdrożenie nowych produktów.
W latach 2017-19 Prezes Zarządu Rockbridge TFI - spółki przejętej od grupy GE Capital. W tym okresie przeprowadzono skuteczny rebranding spółki, restrukturyzację zatrudnienia, w tym rozwiązano spór ze związkiem zawodowym oraz wprowadzono nową ofertę produktową i poszerzono kanały dystrybucji.
W latach 2019-2023 związany z TDJ, początkowo jako doradca zarządu, potem jako partner zarządzający - odpowiadał za przygotowanie i implementację strategii obszaru Finance, w tym wybór wehikułu inwestycyjnego, strategię inwestycyjną, zasoby oraz infrastrukturę.
Zamknij