Wiceprezes Zarządu Tower Inwestycje Sp. z o.o.

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalizacji Zarządzanie Finansami (2003-2008).

Ukończył także studia podyplomowe o specjalizacji Kontroler Finansowy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2010-2011) oraz Studia MBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (2020-2021). Posiada certyfikaty: Chartered Global Management Accountant (Certificate number120106449), CGMA, Chartered Management Accountant (Certificate number 118714), ACMA.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie PZU (PZU SA, PZU Życie SA, TFI PZU SA, PZU AM SA), w latach 2011-2014, jako Starszy Specjalista w Biurze Planowania i Kontrolingu, później (2014-2017) jako Kierownik Zespołu ds. Kontroli Działalności Inwestycyjnej/lokacyjnej (PZU SA, PZU Życie SA). W latach 2016-2017 był Wiceprezesem Zarządu Spółki PZU Asset Management – PZU AM SA (PZU ARDEA ALBA). Od grudnia 2016 do 2021 r. był Wiceprezesem Zarządu Spółki Tower Inwestycje spółka z o.o. Następnie objął stanowisko Dyrektora Biura Projektów (PZU SA / PZU Życie SA) – od 06.2021 r. Od maja 2024 r. jest Wiceprezesem Zarządu Spółki Tower Inwestycje.

Zamknij