14 lutego 2024

PZU otrzymał wysoką ocenę w globalnym badaniu środowiskowym CDP

Działania Grupy PZU zostały ocenione na poziomie B przez CDP (Carbon Disclosure Project) - międzynarodową organizację non-profit, prowadzącą wiodącą na świecie platformę ujawniania informacji o środowisku.

Dzięki temu największy polski ubezpieczyciel zanotował wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej oceny (C) i osiągnął średnią ocenę dla Europy i sektora usług finansowych.

Ujawnianie informacji jest niezbędnym pierwszym krokiem do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu, a CDP to uznany standard korporacyjnej sprawozdawczości środowiskowej. PZU systematycznie poprawia swoją ocenę w zakresie wpływu na klimat oraz wysiłków prowadzonych w celu złagodzenia i zmniejszenia negatywnych skutków dla środowiska. Jeszcze w latach 2020-2021 PZU uzyskiwał ocenę D, w roku 2022 ocenę C, a w tym roku już ocenę B. Zgodnie z kryteriami CDP, firmy, które uzyskały ocenę B, wykazują dobre praktyki zarządcze związane z ochroną klimatu.

Autorzy ratingu wysoko ocenili wyniki PZU dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 i 2 zakresie. Docenili również inicjatywy PZU ograniczające wpływ na zmianę klimatu oraz rozwój portfolio produktów niskoemisyjnych. W porównaniu do poprzednich lat PZU poprawił również proces zarządzania ryzykiem klimatycznym.  

Ambicją PZU jest bycie zaufanym partnerem transformacji energetycznej, dlatego tak ważna jest dla nas poprawa wyników w ratingu CDP. Tegoroczna ocena B to potwierdzenie, że nasze działania przyczyniają się do ograniczenia naszego negatywnego wpływu na środowisko. Jednocześnie osiągnięcie europejskiej średniej to duża motywacja do kontynuowania wysiłków w zakresie zrównoważonego rozwoju - mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w PZU.

Ujawnienia danych środowiskowych mają wymierne korzyści dla biznesu. Transparentność pozwala budować zaufanie do firmy i zwiększać przewagę konkurencyjną. Ponadto daje możliwość śledzenia i porównywania postępów z innymi firmami działającymi w branży, a co za tym idzie czerpania inspiracji dla jeszcze efektywniejszego działania. 

CDP to uznany na całym świecie standard korporacyjnej sprawozdawczości środowiskowej, w pełni zgodny z zaleceniami TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure), międzynarodowej inicjatywy ustanowionej przez The Financial Stability Board. Ma ona na celu wypracowywanie zaleceń dotyczących ujawnień odnoszących się do klimatu. To z kolei przyczynić się ma do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych, kredytowych i ubezpieczeniowych, a tym samym większego zrozumienia dla działań podejmowanych przez sektor finansowy, w tym szacowania ryzyka związanego z klimatem.

Zamknij