Szanowni Państwo, 

W dniu 7 czerwca 2017 r. PZU nabyło akcje Banku Pekao SA. W wyniku zakupu akcji Banku Pekao SA, w Grupie kapitałowej PZU znalazło się drugie powszechne towarzystwo emerytalne, tj. Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne (obok będącego już PTE PZU SA). Z uwagi na przepisy prawa, jedno z Towarzystw musiało zakończyć działalność.  

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzje, w których  udzieliła PTE PZU SA zezwolenia na przejęcie zarządzania Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Pekao (zarządzanymi wcześniej przez Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA). 

W wyniku tych decyzji od dnia 19 maja 2018 r. PTE PZU SA przejęło zarządzanie Pekao OFE i DFE Pekao. W związku z przejęciem siedzibą funduszy jest al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Agentem transferowym dla obu przejętych funduszy emerytalnych będzie nadal Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Postępu 21. 

Pekao OFE

PTE PZU przeprowadzi likwidację Pekao OFE, która będzie polegała na połączeniu rejestru członków Pekao OFE z rejestrem Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU).  Po zakończeniu procesu likwidacji, klienci OFE Pekao staną się członkami OFE PZU.

Cały proces zgodny jest z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

 

Szczegółowe informacje o Pekao OFE

DFE Pekao

PTE PZU przeprowadzi likwidację DFE Pekao. Przepisy prawa zobowiązują osoby dotychczas oszczędzające na IKZE w DFE Pekao do zawarcia umowy z inną instytucją finansową prowadzącą IKZE np. z DFE PZU. 

Cały proces zgodny jest z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

 

Szczegółowe informacje o DFE Pekao
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij