Szanowni Państwo, 

W dniu 7 czerwca 2017 r. PZU nabyło akcje Banku Pekao SA. W wyniku zakupu akcji Banku Pekao SA, w Grupie kapitałowej PZU znalazło się drugie powszechne towarzystwo emerytalne, tj. Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne (obok będącego już PTE PZU SA). Z uwagi na przepisy prawa,
jedno z Towarzystw musiało zakończyć działalność.  

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzje, w których  udzieliła PTE PZU SA zezwolenia na przejęcie zarządzania Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Pekao (zarządzanymi wcześniej przez Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA). 

W wyniku tych decyzji od dnia 19 maja 2018 r. PTE PZU SA przejęło zarządzanie Pekao OFE i DFE Pekao.

W dniu 28 września 2018 r. zakończyła się likwidacja DFE Pekao.  Cały proces zgodny był z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Likwidacja Pekao OFE zakończyła się 12 października 2018 r. Cały proces zgodny był z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Członkowie Pekao OFE zostali Członkami OFE PZU.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij