PZU PZU

PZU Lab

Zarządzanie ryzykiem chroni i zwiększa wartość organizacji (optymalizacja decyzji zarządczych) dla udziałowców (akcjonariuszy) oraz tworzy wartość dodaną do produktu (niezawodność i pewność dostaw) dla klientów. Ambicją PZU Lab w kontekście dużych klientów przemysłowych, jest zbudowanie pozycji partnera biznesowego, dostarczającego nie tylko produkty ubezpieczeniowe, lecz także doradzającego klientom na etapie zarządzania ryzykiem, a w szczególności definiowania potrzeb ubezpieczeniowych.

Fundamentem do budowy PZU Lab stał się zespół inżynierów ryzyka oraz doradców, których wieloletni, bezpośredni kontakt i współpraca z klientami, głównie przemysłowymi, pokazały potrzebę i korzyści wynikające z tworzenia bliskich relacji partnerskich w zakresie zarządzania ryzykiem i transferu wiedzy. Działania PZU Lab sprowadzają się do tworzenia relacji partnerskich z wykorzystaniem wieloletnich programów ubezpieczeniowych, platform współpracy, wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy ubezpieczycielem i klientem. W tym kontekście właściwy poziom kompetencyjny PZU Lab gwarantują silne relacje z ośrodkami akademickimi, instytucjami państwowymi, jak również biurami inżynierskimi. Współpraca z tymi podmiotami realizowana jest w ramach grup partnerskich, jak również rady naukowej.

Nadzór inżynierów ryzyka PZU Lab pozwala prowadzenie bezpiecznego przedsiębiorstwa w fazie eksploatacji, a także na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych w nim inwestycji. Prócz relacji partnerskich, działania PZU Lab w trakcie trwania umów ubezpieczenia obejmują również wspólną analizę poziomu bezpieczeństwa oraz działania zmierzające do jego poprawy.

PZU Lab realizuje również na potrzeby klienta scenariusze awaryjne zdarzeń, a także symuluje konsekwencje procesowe i finansowe w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego. W tym obszarze oferujemy wsparcie w zakresie wspólnego opracowania działań predykcyjnych i prewencyjnych.

Ponadto PZU Lab bierze również udział w opracowywaniu kodeksu dobrych praktyk w przedsiębiorstwie w codziennym prowadzeniu biznesu oraz rozwijaniu związanych z tym programów szkoleniowych i kompetencyjnych.

PZU LAB, oprócz tworzenia sprzyjających warunków i otoczenia dla podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, chce mieć realny wpływ na realizowane w tym zakresie inicjatywy. Stąd deklarujemy podejmowanie licznych działań i kreowanie innowacyjnych rozwiązań, których celem będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zwiększenie potencjału rozwojowego polskich przedsiębiorstw.

Kierując się przyświecającym utworzeniu PZU Lab wartościom - Innowacje, Bezpieczeństwo i Rozwój, PZU Lab oferuje swoim partnerom szereg innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest zmiana sposobu postrzegania polskiego rynku ubezpieczeniowego przez Klientów i budowa nowoczesnego, opartego na współpracy wizerunku ubezpieczyciela - partnera, który proaktywnie wspiera przedsiębiorców w bezpiecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

PZU LAB poprzez podejmowane działania, chce zwiększać świadomość zarządzających w zakresie znaczenia bezpieczeństwa w codzienny prowadzeniu biznesu i chce promować zasady „dobrych praktyk” wśród przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.…  

Aktualności

Szkolenie z cyklu Piramida Kompetencji
10.04.2017

W dniu 27-28 marca 2017 PZU Lab organizował szkolenie z cyklu Piramida Kompetencji...

Relacja z Konferencji Risk Engineering Days 2016
28.10.2016

Bezpieczeństwo i innowacje- te fundamenty rozwoju polskiej gospodarki były przewodnim tematem IV międzynarodowej konferencji Risk Engineering Days 2016 w Sopocie, która odbyła się w dniach 13-14 października 2016...

Risk Engineering Days 2016 - prezentacje
21.10.2016

W tym miejscu znajdą Państwo prezentacje prelegentów Risk Engineering Days 2016...

Piramida Kompetencji – szkolenia PZU Lab dla partnerów
20.06.2016

Ruszył cykl szkoleń Piramnida Kompetencji skierowanych dla partnerów PZU Lab...