PZU LAB SA – partner w biznesie, któremu możesz zaufać

Zarządzanie firmą to stałe poszukiwanie wyzwań i podejmowanie decyzji nakierowanych na realizację celów. Rozwój i wzrost firmy to również konieczność podejmowania ryzyka, które może tworzyć przewagi konkurencyjne, ale też stanowić poważne zagrożenie dla jej funkcjonowania.

PZU LAB SA to firma, która buduje swoją pozycję rynkową, opierając się na najwyższych kompetencjach ekspertów zarówno z zakresu zarządzania ryzykiem, jak również inżynierów specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstw.

Naszym zadaniem jest wsparcie klientów w obszarach:

  • bezpiecznego zarządzania przedsiębiorstwem,
  • ograniczania strat finansowych związanych ze zdarzeniami awaryjnymi i przestojami,
  • oraz budowania reputacji zaufanego partnera na rynku krajowym i międzynarodowym.

Działalność PZU LAB SA ukierunkowana jest w szczególności na współpracę z zarządami firm. Pozwala ona lepiej zrozumieć zagrożenia, na jakie narażone są przedsiębiorstwa w swojej działalności i dostarcza kompleksowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w zakresie zarządzania ryzykiem.

Inżynierowie PZU LAB SA współpracują z klientami na wszystkich etapach funkcjonowania przedsiębiorstwa i oferują szeroki wachlarz rozwiązań i usług doradczych, szkoleniowych oraz opartych o innowacyjne technologie, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Dane rejestrowe

PZU LAB SA z siedzibą w Warszawie

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000395977, NIP 5272664001, REGON 144410960

Wysokość kapitału zakładowego: 260 000 zł, kapitał wpłacony w całości.

Aktualności

poniedziałek 04.03

Wyróżnienie Gazety Ubezpieczeniowej dla projektu Energy PRO

PZU LAB wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, Centrum Badawczym KEZO oraz Alior Leasingiem zostało wyróżnione przez Gazetę Ubezpieczeniową tytułem Inicjatywa miesiąca luty 2024 za inaugurację Projektu Energy PRO - Firma Zrównoważona Energetycznie, który umożliwia kompleksową realizację inwestycji w bezpieczeństwo energetyczne.

Więcej aktualności

Zamknij