Grupa PZU od kilkunastu lat jest obecna na rynku prywatnej opieki medycznej.

Posiada kompleksową ofertę, która odpowiada na problemy zdrowotne klientów indywidualnych oraz firm: 

 • Zapobiega, by uniknąć zachorowań i wypadków: programy profilaktyczne, strefy zdrowia, akcje szczepień, medycyna pracy, szkolenia z pierwszej pomocy.
 • Pomaga szybciej wrócić do zdrowia w przypadku choroby: wizyty lekarskie, diagnostyka, dofinansowanie do leków, leczenie szpitalne.
 • Wspiera w najtrudniejszych momentach życia: dedykowana opieka medyczna w przypadku chorób poważnych, leczenie po nieszczęśliwych wypadkach.

Zakres działalności

Wszelkie usługi medyczne Grupa PZU realizuje za pośrednictwem spółki PZU Zdrowie, która stale wdraża innowacyjne rozwiązania, aby doskonalić obsługę pacjentów i jakość leczenia.
Priorytetem PZU Zdrowie jest zapobieganie chorobom i wypadkom, a w przypadku zachorowania - szybka weryfikacja obaw zdrowotnych pacjentów, diagnoza i plan leczenia.

PZU Zdrowie zapewnia:

 • Całodobową infolinię medyczną.
 • Najkrótsze na rynku czasy oczekiwania na wizyty lekarskie: 2 dni – lekarze podstawowej opieki medycznej oraz 5 dni – lekarze specjaliści.
 • Dostępność placówek medycznych w blisko 600 miastach w Polsce.
 • Usługi telemedyczne dostępne na mojePZU i Wirtualnej Przychodni.
 • Leczenie u lekarzy i honorowanie skierowań od lekarzy spoza PZU Zdrowie.
 • Dodatkowe benefity dla klientów w ramach innych spółek Grupy PZU.

PZU Zdrowie obsługuje pacjentów posiadających ubezpieczenia, abonamenty, medycynę pracy, chcących kupić wizytę indywidualnie, jak również pacjentów NFZ.

 • Z produktów zdrowotnych PZU korzysta już ponad 2,5 mln klientów.
 • Do sieci placówek własnych PZU Zdrowie należy już 130 placówek medycznych i stale jest ona poszerzana.
 • PZU Zdrowie współpracuje także z kilkudzisięcioma szpitalami i ponad połową aptek w kraju.

 

Informacje rejestrowe

PZU Zdrowie SA,

ul. Konstruktorska 13,

02-673 Warszawa

REGON 143343166

NIP 527-266-38-52

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000395215

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 10 650 000 zł Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA jest właścicielem 100% akcji PZU Zdrowie SA

Zarząd spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 3 września 2019 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu PZU Zdrowie Spółka Akcyjna nr UZ/99/2019 plan połączenia spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna ze spółką “ARTIMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na PZU Zdrowie S.A. (spółkę przejmującą) całego majątku spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości. 

Uzgodniony z “ARTIMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. plan połączenia znajduje się tutaj.

Komunikacja z akcjonariuszami

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij