Grupa PZU od ponad 15 lat jest obecna na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. 

Powołana do realizacji usług medycznych spółka PZU Zdrowie SA w swojej strategii kładzie nacisk na rozwój zindywidualizowanej i kompleksowej oferty produktowej. Jednocześnie zapewnia wysoki standard obsługi pacjenta i szeroką dostępność infrastruktury medycznej.  

Zakres działalności

PZU Zdrowie SA odpowiada za realizację usług medycznych na rzecz klientów ubezpieczeniowych, abonamentowych, indywidualnych oraz korzystających z finansowania w ramach NFZ.

  • Z naszej opieki medycznej korzysta ponad 1,5 mln klientów, a z ubezpieczenia lekowego 600 tys. klientów.
  • Nasi klienci mogą korzystać z usług medycznych w ponad 2000 placówek w 500 miastach.
  • Posiadamy 60 własnych placówek medycznych.
  • Współpracujemy z ponad 7000 aptek i 50 szpitalami na terenie całego kraju.

Dane rejestrowe

PZU Zdrowie SA, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000395215 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

REGON 143343166

NIP 527-266-38-52

Wysokość kapitału zakładowego 10 650 000 zł Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA jest właścicielem 100% akcji PZU Zdrowie SA

Zarząd spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 26.07.2017 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu PZU Zdrowie Spółka Akcyjna nr UZ/57/2017 plan połączenia spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna ze spółką „Medicus w Opolu” Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na PZU Zdrowie Spółkę Akcyjną jako spółkę przejmująca (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z „Medicus w Opolu” Sp. z o. o. plan połączenia znajduje się tutaj.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij