Grupa PZU od kilkunastu lat jest obecna na rynku prywatnej opieki medycznej.

Posiada kompleksową ofertę, która odpowiada na problemy zdrowotne klientów indywidualnych oraz firm: 

 • Zapobiega, by uniknąć zachorowań i wypadków: programy profilaktyczne, strefy zdrowia, akcje szczepień, medycyna pracy, szkolenia z pierwszej pomocy.
 • Pomaga szybciej wrócić do zdrowia w przypadku choroby: wizyty lekarskie, diagnostyka, dofinansowanie do leków, leczenie szpitalne.
 • Wspiera w najtrudniejszych momentach życia: dedykowana opieka medyczna w przypadku chorób poważnych, leczenie po nieszczęśliwych wypadkach.

Zakres działalności

Wszelkie usługi medyczne Grupa PZU realizuje za pośrednictwem spółki PZU Zdrowie, która stale wdraża innowacyjne rozwiązania, aby doskonalić obsługę pacjentów i jakość leczenia.
Priorytetem PZU Zdrowie jest zapobieganie chorobom i wypadkom, a w przypadku zachorowania - szybka weryfikacja obaw zdrowotnych pacjentów, diagnoza i plan leczenia.

PZU Zdrowie zapewnia:

 • Całodobową infolinię medyczną.
 • Najkrótsze na rynku czasy oczekiwania na wizyty lekarskie: 2 dni – lekarze podstawowej opieki medycznej oraz 5 dni – lekarze specjaliści.
 • Dostępność placówek medycznych w ponad 550 miastach w Polsce.
 • Zdalne konsultacje medyczne.
 • Leczenie u lekarzy i honorowanie skierowań od lekarzy spoza PZU Zdrowie.
 • Dodatkowe benefity dla klientów w ramach innych spółek Grupy PZU.
 • Z opieki medycznej PZU korzysta już ponad 1,5 mln klientów, a z ubezpieczenia lekowego 600 tys. klientów.
 • Do sieci placówek własnych PZU Zdrowie należy już ponad 60 placówek medycznych i stale jest ona poszerzana.
 • PZU współpracuje także z ponad 7000 aptek i 50 szpitalami na terenie całego kraju.

PZU Zdrowie obsługuje pacjentów posiadających ubezpieczenia, abonamenty, medycynę pracy, chcących kupić wizytę indywidualnie, jak również pacjentów NFZ

Informacje rejestrowe

PZU Zdrowie SA,

ul. Konstruktorska 13,

02-673 Warszawa

REGON 143343166

NIP 527-266-38-52

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000395215

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 10 650 000 zł Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA jest właścicielem 100% akcji PZU Zdrowie SA

Zarząd spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 3 września 2019 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu PZU Zdrowie Spółka Akcyjna nr UZ/99/2019 plan połączenia spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna ze spółką “ARTIMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na PZU Zdrowie S.A. (spółkę przejmującą) całego majątku spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości. 

Uzgodniony z “ARTIMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. plan połączenia znajduje się tutaj.

Komunikacja z akcjonariuszami

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij