Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA)

Zapraszamy na nową stronę www.in.pzu.pl

Należymy do liderów rynku towarzystw inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) to – pod względem wartości zarządzanych aktywów – jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Działa od 1999 roku i jest częścią Grupy PZU – największej instytucji finansowej w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Korzysta z jej doświadczeń zgromadzonych przez ponad 200 lat działalności finansowo-ubezpieczeniowej oraz tworzy filar pionu inwestycyjnego – PZU Inwestycje. TFI PZU zarządza kwotą ponad 50 mld złotych. Naszym celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W ofercie mamy fundusze o różnorodnych strategiach inwestycyjnych.

Proponujemy różne sposoby długoterminowego oszczędzania

Z myślą o inwestorach zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem przygotowaliśmy programy inwestycyjne (np.: PZU Sejf+ z ochroną kapitału, Święty Spokój) oraz programy emerytalno-inwestycyjne. Osoby, które chcą samodzielnie odkładać na emeryturę, mogą wybrać indywidualne konto emerytalne (IKE) i indywidulne konto zabezpieczenia emerytalnegop (IKZE). Natomiast pracodawcy, którzy chcą dodatkowo wynagradzać swoich pracowników, mogą powierzyć prowadzenie Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) właśnie nam – niekwestionowanemu liderowi tego segmentu rynku. TFI PZU jest także jednym z liderów Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Obszary działalności

Zarządzamy kwotą ponad 50 mld złotych. Stale podnosimy standardy obsługi i skupiamy się na rozwoju naszych produktów inwestycyjnych.

Naszym celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi nam zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W swojej ofercie mamy fundusze inwestycyjne o różnorodnych strategiach inwestycyjnych.

Z myślą o inwestorach zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem przygotowaliśmy programy inwestycyjne (np.: PZU Sejf+ z ochroną kapitału, Portfel PZU Święty Spokój) oraz programy emerytalno-inwestycyjne. Osoby, które chcą samodzielnie odkładać na emeryturę, mogą wybrać indywidualne konto emerytalne (IKE). Natomiast pracodawcy, którzy chcą dodatkowo wynagradzać swoich pracowników, mogą powierzyć prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) właśnie nam – niekwestionowanemu liderowi tego segmentu rynku. Klienci TFI PZU mogą także skorzystać z przygotowanej specjalnie dla nich indywidualnej, długoterminowej strategii inwestycyjnej opartej o wybrane produkty inwestycyjne.

W ofercie TFI PZU znajduje się kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych oraz inne produkty inwestycyjne m.in.:

Informacje rejestrowe

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

NIP: 527-22-28-027

REGON: 014981458

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000019102

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 15 013 000 zł, kapitał wpłacony w całości

Kontakt

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

PZU Park, 24 p.

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

www.in.pzu.pl
 

tel.: (22) 582 45 43

Infolinia: (22) 640 05 55, 801 102 102

Zamknij