Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA)

Zapraszamy na nową stronę www.in.pzu.pl

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) to – pod względem wartości zarządzanych aktywów – jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Działamy od 1999 roku. Jesteśmy częścią Grupy PZU. Korzystamy z jej doświadczeń zgromadzonych przez ponad 200 lat działalności finansowo-ubezpieczeniowej oraz tworzymy filar pionu inwestycyjnego – PZU Inwestycje.

Obszary działalności

Zarządzamy kwotą ponad 34mld złotych. Stale podnosimy standardy obsługi i skupiamy się na rozwoju naszych produktów inwestycyjnych.

Naszym celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi nam zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W swojej ofercie mamy fundusze inwestycyjne o różnorodnych strategiach inwestycyjnych.

Z myślą o inwestorach zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem przygotowaliśmy programy inwestycyjne (np.: PZU Sejf+ z ochroną kapitału, Portfel PZU Święty Spokój) oraz programy emerytalno-inwestycyjne. Osoby, które chcą samodzielnie odkładać na emeryturę, mogą wybrać indywidualne konto emerytalne (IKE). Natomiast pracodawcy, którzy chcą dodatkowo wynagradzać swoich pracowników, mogą powierzyć prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) właśnie nam – niekwestionowanemu liderowi tego segmentu rynku. Klienci TFI PZU mogą także skorzystać z przygotowanej specjalnie dla nich indywidualnej, długoterminowej strategii inwestycyjnej opartej o wybrane produkty inwestycyjne.

W ofercie TFI PZU znajduje się kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych oraz inne produkty inwestycyjne m.in.:

Informacje rejestrowe

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

NIP: 527-22-28-027

REGON: 014981458

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000019102

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 15 013 000 zł, kapitał wpłacony w całości

Składanie zleceń w dobie koronawirusa

Zdrowie jest najważniejsze!

W tej wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji, w związku z zamknięciem części oddziałów Grupy PZU, zachęcamy naszych Klientów do kontaktu zdalnego. 

Jeśli posiadają Państwo PIN oraz numer rejestru, wszelkie dyspozycje lub inne oświadczenia woli związane z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych PZU FIO Parasolowy lub PZU FIO Ochrony Majątku mogą być przekazywane za pomocą telefonu do składania zleceń (22 640 05 55) lub na stronie www.in.pzu.pl w zakładce Zaloguj.

Jeśli zgubili Państwo swój PIN do rejestru, można go ponownie zamówić pod ww. numerem telefonu. PIN zostanie do Państwa wysłany pocztą na adres do korespondencji wskazany na Państwa rejestrze.

Jeśli nie posiadają Państwo numeru PIN, należy skontaktować się z infolinią TFI PZU pod ww. numerem telefonu. Konsultant uzgodni z Państwem rodzaj potrzebnego formularza zlecenia i sposób jego udostępnienia. Później należy uzupełnić formularz, wydrukować go i uzyskać poświadczenie tożsamości u notariusza. Następnie należy przesłać formularz z poświadczonym notarialnie podpisem pocztą na adres: TFI PZU SA, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Wszyscy Uczestnicy posiadający rachunki PPK mogą zarządzać swoimi środkami za pośrednictwem platformy inPZU.pl 

Na inPZU można m.in.:
- sprawdzić stan swojego rachunku PPK,
- zmienić swoje dane osobowe,
- złożyć dyspozycję zamiany między subfunduszami lub zmienić alokację przyszłych wpłat, 
- dokonać zwrotu z rachunku PPK lub wypłaty po 60. roku życia,
- wskazać osoby uprawnione do otrzymania oszczędności z PPK w razie swojej śmierci.

Aby uzyskać więcej informacji nt. logowania do serwisu inPZU.pl mogą Państwo zadzwonić na infolinię 22 640 05 55.

Przypominamy również, że w przypadku funduszy inPZU SFIO, w serwisie inPZU bez wychodzenia z domu można składać zlecenia i dyspozycje związane z inwestycjami w fundusze pasywne.

Zachęcamy Państwa do kontaktu zdalnego.
Zespół TFI PZU

Kontakt

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

PZU Park, 24 p.

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

www.in.pzu.pl
 

tel.: (22) 582 45 43

fax: (22) 582 21 51

Infolinia: (22) 640 05 55, 801 102 102

Zamknij