Tower Inwestycje Sp. z o.o. (Spółka) powstała 25 sierpnia 1998 roku.

Wspólnikami Spółki są:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna posiadający 2.981 udziałów o wartości nominalnej 100 000,00 złotych każdy, co stanowi 72,53% kapitału zakładowego (łączna wartość nominalna udziałów wynosi 298 100 000,00 zł).

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna posiadający 1.129 udziałów o wartości nominalnej 100 000,00 zł każdy, co stanowi 27,47% kapitału zakładowego (łączna wartość nominalna udziałów wynosi 112 900 000,00 zł).

  • Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 1 z dnia 09.06.2010 roku dokonało zmiany firmy spółki z PZU Tower Sp. z o.o. na Tower Inwestycje Sp. z o.o. oraz zmiany przedmiotu działalności spółki. Kolejna zmiana (rozszerzenie) przedmiotu działalności spółki została dokonana uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.11.2012 roku oraz uchwałą nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 stycznia 2017 roku.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki jest lokowanie wolnych środków finansowych w obrębie:

  • działalności deweloperskiej w zakresie budowy nieruchomości komercyjnych,

  • działalności inwestycyjnej.

W przyszłości spółka planuje zarządzać i administrować nieruchomościami. Aktualnie spółka prowadzi prace związane z inwestycją biurowo-usługową, która jest zlokalizowana w prestiżowej części Wrocławia, przy ulicy Oławskiej 35 (Plac Dominikański). Jest to miejsce, które przez ostatnich kilkadziesiąt lat zajmowane było przez biurowiec należący do PZU. Inwestycja przeznaczona jest częściowo na potrzeby Grupy PZU, a częściowo na wynajem.

Informacje rejestrowe

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021844. Spółce nadano numer statystyczny REGON: 013152116 oraz numer NIP: 527-21-62-280. Kapitał zakładowy Tower Inwestycje wynosił 411 000 000,00 zł i dzieli się na 4 110 udziałów o wartości nominalnej 100 000,00 zł każdy.

Kontakt

Warszawa 00-876, ul. Ogrodowa 58

Tel.: 22 520 19 28

W sprawach dotyczących komercjalizacji powierzchni prosimy o kontakt z Wojciechem Różańskim, Dyrektorem Zarządzającym Tower Inwestycje Spółka z o.o., pod numerem telefonu 503 764 624.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij