PZU PZU

Etyka w korporacjach - PZU

 

Dobre praktyki PZU

Aby pracować zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami etyki biznesu, przestrzegamy zasad, które są opisane w dokumencie „Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”. Dokument ten wydała Polska Izba Ubezpieczeń, która reprezentuje wszystkie zakłady ubezpieczeniowe działające w Polsce.

Posiadamy także spisany zbiór własnych wartości i zasad etycznych – „Dobre praktyki PZU”. Dokument ten opisuje dobre praktyki biznesowe, które kształtują naszą kulturę organizacyjną oraz postawy naszych pracowników.