Wiceprezes Zarządu

Absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów GMBA Politechniki Warszawskiej Szkoły Biznesu ukończonych z wynikiem bardzo dobrym (najlepszy projekt końcowy).

Karierę zawodową oraz doświadczenie w dziedzinie rachunkowości finansowej i zarządczej rozpoczął zdobywać w trakcie zatrudnienia w latach 1999-2005 w firmie z sektora prywatnego o zasięgu światowym z branży chemicznej i spożywczej. Następnie kontynuował swoją karierę zawodową w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Analiz Strategicznych. Od 2007 roku związany z Grupą PZU zajmował stanowiska kierownicze w obszarze planowania i kontrolingu spółek PZU Centrum Operacji SA, PZU SA oraz PZU Życie SA.

Od marca 2017 pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu PZU Centrum Operacji SA oraz Dyrektora ds. Analiz i Zgodności Procesów.

Zamknij