Szczegóły

15 maja 2023

Konferencja „Process Safety Management” - Zarządzanie Bezpieczeństwem Procesowym

Termin konferencji i przybliżenie sylwetki głównego wykładowcy.


Znamy już termin konferencji!

Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19.10.2023 r. w Warszawie.

Głównym wykładowcą będzie Ian Travers ekspert z dwudziestopięcioletnim stażem w dziedzinie Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym, przywództwa oraz ustanawiania i wdrażania kluczowych wskaźników wydajności w branżach charakteryzujących się dużym stopniem ryzyka wystąpienia niebezpiecznej awarii.

Ian został utytułowany Medalem Franklina Institute of Chemical Engineers za wybitny wkład w Bezpieczeństwo Procesowe. Od niedawna emeryt, dotychczas pracownik Health and Safety Executive na stanowisku Zastępca Dyrektora ds. Przepisów Dotyczących Chemikaliów. Nieoceniona jest też rola jaką Ian pełnił w badaniu przyczyn poważnych incydentów m.in.: Buncefield, BP/Macondo, Deepwater Horizon. Opracowany przez Iana standard  Step by Step Guide to Developing Key Performance Indicators for Process Safety, HS(G)254 został wykorzystany przez Baker Panel Investigation Board i US Chemical Safety Board (CSB) po wypadku BP w Texas City w wyniku czego powstał standard API 754.

Podczas wykładu Ian na październikowej konferencji przedstawi unikalny wgląd w to, jak HSE, wiodący światowy regulator bezpieczeństwa, weryfikuje systemy zarządzania ryzykiem w przemyśle chemicznym, naftowym, gazowym i innych branżach o dużym ryzyku wystąpienia awarii chemicznej. 

Udział w konferencji potwierdzili także Inżynierowie Ryzyka, przedstawiciele ok. 50 osobowej grupy praktyków, wywodzących swoje doświadczenie z przemysłu chemicznego, prowadzących audyty w zakładach przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego na terenie całego świata.

Więcej szczegółów wkrótce.

Zapraszamy do kontaktu mailowego z merytorycznym koordynatorem konferencji:
Przemysław Kuzaka pkuzaka@pzu.pl

Zamknij