Szczegóły

18 stycznia 2023

PZU LAB aktywnym uczestnikiem warsztatów Inżynierii Wynalazczości – „Innowacyjność w podejściu do analizy utraty ciągłości działania zakładu”

17 stycznia 2023 odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Inżynierii Wynalazczości - „Innowacyjność w podejściu do analizy utraty ciągłości działania zakładu”.

Warsztaty odpowiadają obecnym potrzebom rozwoju w kierunku „społeczeństwa innowacyjnego”, skupionego na kreatywnym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

W ramach  Konsorcjum Spółek Skarbu Państwa skupiającym osoby z działów innowacji i rozwoju, pod przewodnictwem ks. dr hab. Włodzimierza Brońskiego, prof. KUL i przy wsparciu TUW PZUW, skoncentrowano się na wykorzystaniu metody morfologicznej z zakresu Inżynierii Wynalazczości, autorstwa profesora Tomasza Arciszewskiego badacza i autorytetu w dziedzinie Inżynierii Wynalazczości.

Nowatorską metodę zaadoptowano do procesu analizy wpływu oddziaływań na ciągłość działania zakładu celem zwiększenia pewności utrzymania jego produkcji. Podejście morfologiczne w analizie oddziaływania pozwala na objęcie większego spektrum przypadków oraz zwiększa poziom jakościowy prowadzonej analizy.

Prowadzone działania są rozwinięciem dostępnej  w PZU LAB  usługi doradztwa przy tworzeniu Planu Ciągłości Działania Zakładu i opierają się na posiadanym doświadczeniu z analizowanych zdarzeń awaryjnych oraz likwidacji następstw zaistniałych szkód.  W swoim podejściu uwzględniamy oczekiwania Służb Utrzymania Ruchu i skupiamy się na bardzo wnikliwym rozpatrywaniu aspektów techniczno-procesowych. Przekłada się to bezpośrednio na jakość posiadanego Planu Ciągłości Działania Zakładu oraz pomaga określić wiarygodny czas jego przestoju oraz skalę możliwych strat.

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy i prezentacji usługi doradztwa przy tworzeniu Planu Ciągłości Działania.

Zamknij