Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji finansowych

Zbiór zasad, które określają relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym:

  • relacje z udziałowcami i klientami,

  • ich organizację,
  • funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

 

Komisja Nadzoru Finansowego uznaje, że Zasady ładu korporacyjnego powinny:

  • być przyjęte przez instytucje nadzorowane,
  • stać się istotnym dokumentem programowym w ich strategicznej polityce korporacyjnej oraz
  • wpływać na kształtowanie właściwych zasad postępowania instytucji nadzorowanych.

Zobacz więcej