2PB1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna

Informacje rejestrowe

2PB1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna

ul. Ogrodowa 58

00-876 Warszawa

NIP: 701-032-24-82

REGON: 145862982

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000400967

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 17.770.000,00 zł, kapitał wpłacony w całości

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij