3PB1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna

Informacje rejestrowe

3PB1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna

ul. Ogrodowa 58

00-876 Warszawa

NIP: 701-033-29-19

REGON: 145977685

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000408902

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 1.560.000,00 zł, kapitał wpłacony w całości

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij