PB 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna w likwidacji

Informacje rejestrowe

PB 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna w likwidacji

ul. Ogrodowa 58

00-876 Warszawa

NIP: 701-019-92-60

REGON: 142023672

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000438502

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł, kapitał wpłacony w całości