PH1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna w likwidacji

Informacje rejestrowe

PH1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna w likwidacji

ul. Ogrodowa 58

00-876 Warszawa

NIP: 701-021-09-32

REGON: 142141348

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000343031

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł, kapitał wpłacony w całości

Zamknij