PH20 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna w likwidacji

Informacje rejestrowe

PH20 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna w likwidacji

ul. Ogrodowa 58

00-876 Warszawa

NIP: 527-249-50-30

REGON: 140379100

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000438296

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł, kapitał wpłacony w całości

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij