05 grudnia 2023

Zmiany w Polityce Praw Człowieka

W związku ze zmianą Polityki Praw Człowieka, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi ochrony praw człowieka, Grupa PZU przyjęła procedurę przeciwdziałania naruszeniom praw człowieka wobec interesariuszy.

Dbamy wspólnie o to, aby wszystkie działania Grupy PZU były satysfakcjonujące dla naszych interesariuszy.
Nadzór nad tym procesem pełni Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Człowieka w PZU SA.
 

Zgłaszanie naruszeń praw człowieka

Każdy z interesariuszy, który uzna, że jego prawa człowieka lub prawa innych interesariuszy zostały naruszone przez podmiot Grupy PZU, jest uprawniony do zgłoszenia tych okoliczności i może zgłosić się do Rzecznika Klienta w PZU.
 

Rzecznik Klienta

Czym zajmuje się Rzecznik Klienta w PZU?

Zajmuję się najtrudniejszymi przypadkami, które nie mogą zostać zrealizowane według standardowej procedury reklamacyjnej lub wymagają dodatkowych opinii prawnych czy eksperckich.

Rzecznik Klienta przyjmuje też zgłoszenia dotyczące naruszeń praw człowieka w Grupie PZU. 

Zgłoszenia mogą być składane:

na piśmie do Rzecznika Klienta, na adres: Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: rzecznikklienta@pzu.pl
za pośrednictwem strony internetowej PZU: Rzecznik Klienta (pzu.pl)

Zamknij