Ogłoszenie o planowanym przetargu – wybór Dostawcy spersonalizowanych filmów video

23.11.2018

Szanowni Państwo,

PZU SA oraz PZU Życie SA planuje przeprowadzenie przetargu na wybór Dostawcy spersonalizowanych filmów marketingowych dla PZU.
Dostawca, który zostanie wybrany w drodze przetargu, będzie odpowiedzialny za: 

 • przygotowanie scenariuszy filmów zgodnie z wytycznymi PZU,
 • przygotowanie spersonalizowanych, krótkich, fabularnych filmów video, łatwych w odbiorze, nawiązujących interakcję z klientem oraz wzbudzających potrzebę zakupu produktu ubezpieczeniowego, montowanych przy użyciu różnych technik (np. zmontowane zdjęcia ze Stock’a lub nagrywanie filmów z udziałem aktorów),
 • przygotowanie szablonów filmów w różnych wariantach i wprowadzanie zmian, modyfikacji zgodnie z zapotrzebowaniem i wytycznymi PZU,
 • przygotowanie filmów z call to action wraz z obsługą procesu po kliknięciu przycisku przez klienta,
 • wysyłka  filmów za pośrednictwem e-mail, sms, mms do klientów z przekazanej bazy oraz bieżące raportowanie po każdej  zrealizowanej wysyłce,
 • zapewnienie bezpiecznego serwera do przechowywania danych,

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 

Firmy, zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do dnia 30.11.2018r. (włącznie). 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: RFI spersonalizowane filmy.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o planowanym przetargu - aranżacje

23.11.2018

Szanowni Państwo,

PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór podmiotu do wykonywania aranżacji pomieszczeń biurowych zgodnie z prawem budowlanym oraz warunkami technicznymi według obowiązujących w spółce standardów.
 
Usługi będą świadczone w formie oddelegowania pracownika do siedziby Zamawiającego. 

Wymagane jest doświadczenie w analogicznych pracach świadczonych dla klienta sieciowego oraz zagwarantowanie możliwości oddelegowania doświadczonego pracownika/-ów (max. 3 pracowników - zależnie od potrzeb) na okres wyznaczony przez Zamawiającego.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację). 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 29.11.2018 (włącznie). 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_aranżacje”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – aplikacja dla agentów

15.11.2018

Szanowni Państwo,

PZU SA planuje zorganizowanie przetargu na zakup aplikacji do multipostingu i rekrutacji agentów ubezpieczeniowych oraz aplikacji do zbierania poleceń kandydatów na agentów ubezpieczeniowych dla PZU SA.

Przetarg poprzedzi proces RFI (zapytanie o informację). Zainteresowane firmy powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_uslugiprofesjonalne@pzu.pl do 26 listopada 2018 roku włącznie. 

Zgłoszenie musi zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI – aplikacja dla agentów”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o planowanym konkursie – zespoły projektowe

Szanowni Państwo,

PZU SA planuje przeprowadzenie konkursu na opracowanie konspektu scenariusza
i koncepcji projektu wystawy dla Centrum Edukacyjno-Prewencyjnego PZU w Krakowie.

Intencją PZU SA jest stworzenie nowoczesnego obiektu, którego głównym założeniem byłoby propagowanie wiedzy o bezpiecznych zachowaniach w konfrontacji z żywiołami 
i niebezpiecznymi sytuacjami w życiu, oraz o historii ubezpieczeń. Oczekujemy, że w nowej placówce będzie można zobaczyć np. symulację: pożaru, huraganu, powodzi, lawiny czy dachowania
w samochodzie.

Poszukujemy pracowni/zespołu mających doświadczenie:

 • w projektowaniu i realizacji obiektów łączących wystawę muzealną z ekspozycjami multimedialnymi i/lub w projektowaniu i realizacji centrów edukacyjnych;
 • w projektowaniu  symulatorów edukacyjnych; 
 • w projektowaniu urządzeń interaktywnych;
 • w tworzeniu scenariuszy edukacyjnych.

Konkurs będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 
Firmy, zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do dnia 14.11.2018 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: RFI / centrum edukacyjno-prewencyjne odpowiedź.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o planowanym przetargu - RFI - przekładki

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) planuje przeprowadzenie procesu wyboru wykonawcy przełożenia sieci energetycznej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej kolidujących
z planowanym budynkiem usługowo-biurowym we Wrocławiu

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 
Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 06.11.2018r. (włącznie). 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI przekładki”

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – wybór Dostawcy szkoleń dla Grupy PZU

08.10.2018

Szanowni Państwo,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna rozważa przeprowadzenie procesu wyboru Dostawcy szkoleń dla Grupy PZU.
Firmy, które zostaną wybrane w drodze przetargu, będą odpowiadać za przygotowanie oraz realizację szkoleń z zakresu:

 1. Szkolenia sprzedażowe
 2. Zarzadzanie sprzedażą
 3. Szkolenia branżowe z wiedzy ubezpieczeniowej
 4. Innowacyjna kultura organizacji
 5. Prowadzenie, rozwój i utrzymanie działalności gospodarczej
 6. Nowe technologie i media społecznościowe w pracy agenta ubezpieczeniowego
 7. Opracowanie i publikacja materiałów edukacyjnych w formie komunikatów, fiszek, quizów, ankiet na wskazaną przez zamawiającego aplikację mobilną.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).
Firmy zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_HR@pzu.pl do dnia 12 października 2018 r.
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać RFI szkolenia.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – artykuły reklamowe

05.09.2018

Szanowni Państwo,

Grupa PZU planuje przeprowadzenie przetargu na wybór firmy dostarczających masowe artykuły reklamowe. Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 
Firmy, zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do dnia 12.09.2018 (włącznie)

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI artykuły reklamowe”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o planowanym przetargu - Dokumentacja projektowa

22.08.2018

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna  planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firm do współpracy w zakresie projektów budowlanych/dokumentacji projektowej dla remontowanych powierzchni biurowych Grupy PZU w ramach działalności bieżącej i planowanego procesu inwestycyjnego.

Usługa będzie obejmowała obiekty Grupy PZU na terenie całej Polski. Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację). 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 30.08.2018 (włącznie)

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI dokumentacja projektowa”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu - Inspektorzy nadzoru

10.08.2018

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firm lub firmy wykonującej usługi inspektora nadzoru inwestorskiego planowanego budynku biurowo-usługowego we Wrocławiu. Planowany jest budynek biurowy klasy min. A, certyfikowany ekologicznie, z garażem podziemnym o szacowanej powierzchni GLA 12 000 m2. 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 20.08.2018r. (włącznie). 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI inspektor nadzoru
W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o planowanym przetargu - Generalny Wykonawca

01.08.2018

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) planuje przeprowadzenie procesu wyboru Generalnego Wykonawcy budynku biurowo-usługowego we Wrocławiu.
Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 08.08.2018r. (włącznie). 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI Generalny Wykonawca”.

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu - RFI Meble Agent

25.06.2018

Szanowni Państwo,

PZU S.A./PZU Życie SA planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firm, do współpracy w zakresie produkcji dostaw i serwisu mebli do biur agentów wyłącznych na terenie całego kraju.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 03.07.2018 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_Meble Agent”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – zakup artykułów BHP

13.06.2018

Szanowni Państwo,

PZU SA planuje przeprowadzenie przetargu na wybór dostawcy artykułów BHP, które będą przeznaczone dla pracowników PZU SA.

W ramach przetargu planujemy zakupić:

rękawice robocze wzmacniane ze skóry, buty typu wodery, roboczy hełm ochronny, nauszniki przeciwhałasowe, okulary ochronne, przeciw upadkowe szelki bezpieczeństwa z podzespołem łącząco-amortyzującym, linka bezpieczeństwa amortyzująca, przeciwpyłowa półmaska filtrująca P2, kurtka letnia wykonana z wiatroszczelnej, wodoodpornej i oddychającej tkaniny soft shell koloru granatowego
- znakowanie logo PZU, spodnie robocze „ogrodniczki z szelkami” w kolorze granatowym spójnym z kolorem kurtki letniej, buty ochronne wodoodporne za kostkę wykonane ze skóry.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).

Firmy, zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do dni 20.06.2018 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI zakup artykułów BHP”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu - badania rynku nieruchomości

06.06.2018

Szanowni Państwo,

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firmy wykonującej badanie rynku nieruchomości. Planowane badanie dotyczyć będzie miasta na terenie województwa opolskiego.

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 14.06.2018r. (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI badanie rynku nieruchomości”.

W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o planowanym przetargu – monitoring mediów-uzupełnienie

05.06.2018

Szanowni Państwo,

Grupa PZU planuje przeprowadzenie przetargu na wybór firmy świadczącej usługi monitoringu mediów.

Zakres monitoringu obejmować będzie prasę, radio, tv oraz treści płatne i bezpłatne w wydaniach internetowych gazet papierowych (dzienników i periodyków) i portale internetowe.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 

Firmy, które nie wysłały do tej pory zgłoszenia, a są zainteresowane uczestnictwem w procesie RFI  powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do dnia 07.06.2018 (włącznie). 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI monitoring mediów”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pokaż więcej
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij