Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (magister matematyki) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (magister ekonomii), ponadto ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na Politechnice Warszawskiej.

Pani Wiktoria Braun jest biegłym rewidentem - członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w której pełni obowiązki członka Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz została wybrana na arbitra Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w kadencji 2023-2027.

Posiadając ponad 30-letni staż zawodowy, zdobyła uniwersalność menadżerską zarządzając obszarami finansów, kontrolingu, ryzyka finansowego w podmiotach z różnych branż, w tym ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, medialnej, wydawniczej, deweloperskiej, pracowała też jako audytor / biegły rewident w firmach audytorskich. Swoją wiedzą ekspercką wspiera wymiar sprawiedliwości jako biegły sądowy z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków i obszaru HR. Pani Wiktoria Braun pełniła funkcje niezależnego członka rad nadzorczych w podmiotach zainteresowania publicznego. Od lipca 2020 roku do dnia powołania w skład Zarządu PTE PZU SA była Członkiem Rady Nadzorczej PTE PZU SA, wchodząc w skład Komitetu Audytu.

Zamknij