Wiceprezes Zarządu

Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, ładu korporacyjnego, dobrych praktyk oraz zarządzania ryzykiem.

Absolwentka Państwowego Uniwersytetu im.Tarasa Szewczenki w Kijowie (magister matematyki uzyskany na wydziale Mechaniczno-Matematycznym) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (magister ekonomii uzyskany na wydziale Finanse i Bankowość), ponadto ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na Politechnice Warszawskiej, jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Posiadając ponad 30-letni staż zawodowy, zdobyła uniwersalność menadżerską zarządzając obszarami finansów, kontrolingu, ryzyka finansowego w podmiotach z różnych branż, w tym ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, medialnej, wydawniczej, deweloperskiej, pracowała też jako audytor / biegły rewident w firmach audytorskich. Swoją wiedzą ekspercką wspiera wymiar sprawiedliwości jako biegły sądowy z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków i obszaru HR. Pani Wiktoria Braun pełniła też funkcje niezależnego członka rad nadzorczych w podmiotach zainteresowania publicznego. Od lipca 2020 roku do dnia powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PTE PZU SA była Członkiem Rady Nadzorczej PTE PZU SA, wchodząc w skład Komitetu Audytu.

Zamknij