Uczestnikami wszystkich typów aukcji są wyłącznie wiarygodne podmioty współpracujące na podstawie stałej umowy z PZU Pomoc SA. Przebieg aukcji i procedury odbioru pojazdu lub przedmiotu są regularnie monitorowane przez PZU Pomoc SA.

Przebieg procesu aukcyjnego, niezależnie od typu aukcji, składa się z następujących etapów:

  • wystawienie aukcji,
  • ofertowanie,
  • rozstrzygnięcie aukcji,
  • przedstawienie oferty wystawcy,
  • decyzja o wyborze oferty,
  • finalizacja transakcji lub wykonanie usługi.