Podmioty zainteresowane wyceną przedmiotów szkód komunikacyjnych i majątkowych zapraszamy do skorzystania z serwisu internetowego jakim jest Platforma Pomoc Online.

Jak zostać naszym oferentem

  1. Pobierz arkusz wstępny.
  2. Wypełnij arkusz wstępy najistotniejszymi informacjami dotyczącymi prowadzonej działalności.
  3. Prześlij wypełniony arkusz wstępny na adres e-mail siecpzupomoc@pzu.pl lub pocztą na adres PZU Pomoc SA, al. Jana Pawła II 24; 00-133 Warszawa wraz z dokumentami firmowymi tj. odpis z EDG/KRS, decyzję NIP oraz REGON.
  4. W ciągu tygodnia od otrzymania arkusza wstępnego skontaktujemy się z Tobą celem poinformowania o dalszych czynnościach zmierzających do podpisania umowy.

Czego oczekujemy od oferentów

  • Co najmniej dwunastomiesięcznego doświadczenia w prowadzeniu bieżącej działalności.
  • Potwierdzonej doświadczeniem znajomości rynku motoryzacyjnego.

Jak zostać naszym wystawcą

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do grona wystawców Platformy Pomoc Online informujemy, że jesteśmy gotowi i otwarci na współpracę. W celu rozpoczęcia rozmów i poznania szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu na adres e-mail siecpzupomoc@pzu.pl.

Zamknij