Członek Zarządu kierujący pracami Zarządu w oczekiwaniu na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego

Od ponad 30 lat jest menedżerem związanym z branżą finansową i ubezpieczeniową.

Od

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Uczestniczył w licznych szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB (Booth School of Business).

Współtwórca Fintech-ów. Ekspert w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi. Wieloletni Prezes Zarządu instytucji finansowych. Od maja 2020 roku jest współzałożycielem Trasti – insurtecha i ubezpieczyciela cyfrowego stworzonego w joint venture z Triglav DD oraz Swiss Re, w którym pełnił również funkcję Prezesa Zarządu. Związany z rynkiem ubezpieczeniowym m.in. zarówno w domenie prywatnej, jak  i publicznej.

Swoją drogę zawodową rozpoczął już podczas studiów w roku 1993, najpierw jako współpracownik fundacji naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), gdzie pracował między innymi nad projektem dla Banku Światowego. Następnie objął stanowisko analityka w firmie consultingowej PIM, zajmując się analizami finansowymi w procesach prywatyzacji branży farmaceutycznej w Polsce. Podczas studiów na Wirtschaftsuniversität Wien w 1995 roku po raz pierwszy zetknął się z rynkiem ubezpieczeniowym w międzynarodowym środowisku. Program ten przewidywał praktyki i spotkania w oddziałach największych europejskich firm działających w Wiedniu.

Wiele lat związany z Grupą Generali, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery oraz różne obszary odpowiedzialności, rozpoczynając od stanowiska menedżera, poprzez dyrektora departamentu, członka zarządu, wiceprezesa, aż do otrzymania propozycji objęcia stanowiska Prezesa Grupy w Polsce w roku 2010. W tym okresie przeszedł liczne specjalistyczne szkolenia oraz jako pierwszy Polak odbył program dla najwyższej kadry zarządzającej Value of Knowledge w ramach międzynarodowych struktur Grupy Generali. Podczas jego prezesury w Polsce, polskie spółki Generali dwukrotnie, w latach 2012 i 2013 zostały nagrodzone w grupie za wyniki finansowe oraz wzrost wartości biznesu. W latach 2010- 2014 pełnił funkcję lidera wielonarodowego, wielokulturowego i zdywersyfikowanego zarządu Grupy Generali w Polsce.

W roku 2014 trafił do domeny publicznej i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zarząd Grupy Poczta Polska zaprosił go do współpracy, by wykorzystując doświadczenie i wiedzę fachową stworzył i poprowadził Ubezpieczenia Pocztowe. W ciągu zaledwie 4 miesięcy od założenia i uzyskania licencji spółka życiowa Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie rozpoczęła działalność operacyjną. Równocześnie jego zespół przeprowadził reorganizację działalności spółki majątkowej – Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zmieniając jej strukturę i modernizując w kierunku modelu biznesowego multibrandowego.

W roku 2016 wraz z zespołem managerów założył swoją pierwszą spółkę na rynku fintecha – hiPRO sp. z o.o. Firma łączy procesy bankowe z ubezpieczeniowymi, optymalizując procesy finasowania składek ubezpieczeniowych poprzez integrację profesjonalnych instytucji pożyczkowych i banków z ekosystemami sprzedażowymi ubezpieczycieli i multiagentów, a także oferując narzędzia bezpośrednio indywidualnym agentom i klientom.

W roku 2020 założył w Polsce wraz z innymi managerami sektora bankowego i ubezpieczeniowego tzw. „ubezpieczyciela cyfrowego” – spółkę HPI GMA sp. z o.o. Na bazie swobody świadczenia usług (Freedom of Service) i licencji Triglav, spółka HPI GMA sp. z o.o. – działając pod marką Trasti, rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, głównie przez kanały cyfrowe.

Zasiadał w kilku radach nadzorczych w polskich instytucjach finansowych i funduszach emerytalnych, pełniąc funkcję niezależnego członka w spółkach sektora publicznego oraz giełdowych. W latach 2017 - 2018 pełnił rolę członka Rady nadzorczej w spółce Mabion S.A., innowacyjnego producenta leków. W roku 2016 dołączył do Rady Nadzorczej Ciech S.A., gdzie do dzisiaj pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

W ostatnich latach aktywnie uczestniczył w prestiżowych radach naukowych i programowych na polskim rynku finansowym. W latach 2014-2023 był członkiem rad programowych FinTech Congress i Big Data Congress, będących jednymi z największych dorocznych konferencji sektora fintech, oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Insurance Forum, największej komercyjnej konferencji rynku ubezpieczeniowego.

W marcu 2023 roku został zaproszony do Rady Programowej EKF Ubezpieczenia, konferencji organizowanej w ramach prestiżowego przedsięwzięcia Europejskiego Kongresu Finansowego. Pełni funkcję członka kapituły Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, która przyznaje doroczne nagrody dla najlepszych banków oraz firm ubezpieczeniowych.

Zamknij