Wiceprezes Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, programu MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz kursu Certified Compliance Manager International (CCMI) na Frankfurt a/Main School of Finance & Management.

Do Grupy PZU dołączył w 2016 roku. Był członkiem Rady Nadzorczej PZU TFI S.A., Przewodniczącym Komitetu Audytu i członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Doświadczenie zdobywał m.in. jako Dyrektor Departamentu Prawnego Banku Gospodarstwa Krajowego (2006), Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (2006-2007). Od 2014 roku Sekretarz Komitetu Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., następnie od 2017 roku Przewodniczący Komitetu ds. Compliance przy GPW, a od 2018 roku wiceprzewodniczący Komitetu Compliance. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Polnord S.A., a obecnie jest członkiem Zarządu tej Grupy.

 
Zamknij