Członek Zarządu PZU Życie SA

Od 2016 r. pełni funkcję członka Zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Z Grupą PZU związany z przerwami od 1998 r. Był m.in. członkiem Zarządu TFI PZU SA (2006-2009) oraz sprawował funkcje kierownicze w obszarze finansów.

Przed powołaniem do Zarządu PZU SA pełnił funkcję członka Zarządu TFI BGK S.A. Pracował również m.in. w ŁSSE S.A., gdzie był prezesem Zarządu, a także prowadził działalność w zakresie doradztwa gospodarczego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PTE PZU SA. Był również członkiem rad nadzorczych innych spółek należących do Grupy PZU, w tym Alior Bank S.A., Link4 S.A. oraz ubezpieczeniowych spółek na Litwie, Łotwie i Ukrainie. Zasiadał w radach nadzorczych spółek niezwiązanych z PZU, w tym również publicznych.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych (organizowanych przez SGH), a także z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (w ramach Akademii PZU) i studiów MBA „Finance & Insurance” organizowanych przez Politechnikę Łódzką/ Illinois State University.

Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń i finansów.

Główne zainteresowania pozazawodowe to sport (aktywnie uprawia tenis ziemny) oraz historia.

Zamknij