Członek Zarządu PZU Życie SA

Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem. Z Grupą PZU związany z przerwami od 1998 r. Był m.in. Członkiem Zarządu TFI PZU SA (2006-2009) oraz sprawował funkcje kierownicze w obszarze finansów.

Przed powołaniem do Zarządu PZU SA pełnił funkcję Członka Zarządu TFI BGK S.A. Pracował również m.in. w ŁSSE S.A., gdzie był Prezesem Zarządu, a także prowadził działalność w zakresie doradztwa gospodarczego.

Zasiada w radach nadzorczych spółek z Grupy PZU: Alior Bank S.A oraz Link4 S.A. Był również członkiem rad nadzorczych innych spółek należących do Grupy PZU: PTE PZU S.A. oraz ubezpieczeniowych spółek na Litwie, Łotwie i Ukrainie. 

Zasiadał w radach nadzorczych spółek niezwiązanych z PZU, w tym również publicznych, np. Morizon S.A. 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych (organizowanych przez SGH) a także z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (w ramach Akademii PZU) i studiów MBA „Finance & Insurance” organizowanych przez Politechnikę Łódzką/ Illinois State University. 

Autor publikacji naukowych z zakresu ubezpieczeń i finansów.

Zamknij