Artur Trela

Wiceprezes Zarządu

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Obecnie kontynuuje edukację na kierunku MBA Artificial Intelligence, Finance and Technology w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, pogłębiając swoje kompetencje na przecięciu najnowszych technologii i finansów.

 Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w Credit Suisse Asset Management (Polska) SA, gdzie wspierał Zespół Zarządzania Aktywami.

Od 2010 roku przez 12 lat związany z PKO TFI SA, najpierw jako Trader, a następnie jako Zarządzający, gdzie odpowiadał za zarządzanie aktywami o wartości 20 mld PLN. Awansując na Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, nadzorował procesy zarządzania aktywami o wartości 30 mld PLN, będąc członkiem kluczowych komitetów w firmie.

Od października 2022 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Inwestycji w PZU SA i PZU Życie SA. Był odpowiedzialny za nadzorowanie i kierowanie pracą Pionu Inwestycji, obejmującego szeroki zakres obszarów inwestycyjnych. Jako członek komitetów Grupy PZU odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu portfelem ALM i środków własnych.

Specjalizuje się w krajowych i zagranicznych inwestycjach, w tym obligacjach skarbowych i korporacyjnych, nieruchomościach komercyjnych, Private Credit, Private Equity, Venture Capital oraz akcjach.

Jego doświadczenie obejmuje również nadzór nad inwestycjami w nieruchomości na potrzeby własne Grupy PZU, rozwój systemu IT, w tym na automatyzację procesów, a także utrzymywanie relacji z inwestorami, bankami i doradcami. Aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiego rynku finansowego i wdrażaniu polityki ESG.

Zamknij