Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna (PTE PZU SA)

Historia

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna zostało zawiązane aktem notarialnym z dnia 6 sierpnia 1998 roku. Założycielem i jedynym akcjonariuszem spółki jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności PTE PZU SA jest tworzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym, jak również tworzenie i zarządzanie dobrowolnym funduszem, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Obecnie PTE PZU zarządza OFE PZU „Złota Jesień” (OFE PZU) na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 stycznia 1999 roku. OFE PZU prowadzi działalność w II filarze systemu ubezpieczeń emerytalnych i należy do grona największych otwartych funduszy emerytalnych działających na polskim rynku, prowadząc rachunki dla ponad 2,1 mln osób.

PTE PZU SA zarządza również DFE PZU na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 listopada 2011 roku. PTE PZU było jednym z pierwszych podmiotów wśród powszechnych towarzystw emerytalnych, które rozpoczęło działalność na rynku dobrowolnych funduszy emerytalnych, oferując klientom Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Nowoczesne rozwiązania

W 2017 roku PTE PZU wdrożyło udogodnienie dla klientów chcących założyć IKZE w DFE PZU on-line. Dzięki niemu klienci w łatwy sposób mogą to zrobić przez internet na stronie ikze.pzu.pl, bez konieczności wysyłania dokumentów czy innych zaświadczeń.

Nagrody i wyróżnienia

Zgodnie z publikowanymi danymi w 2012, 2016 i 2017 roku DFE ​PZU osiągnął najlepszy wynik inwestycyjny wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje wyniki.

PTE PZU posiada doświadczoną i wysoko wykwalikowaną kadrę, dzięki czemu jest doceniane przez niezależnych ekspertów.

  • 2012 r. – DFE PZU osiągnął najwyższą stopę zwrotu wśród DFE, co dało nam I miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej”.
  • 2013 r. – nagroda Złoty Portfel dla DFE PZU przyznana przez magazyn „Parkiet”. 
  • 2014 r. – DFE PZU jako jeden z czterech funduszy emerytalnych w Europie został nominowany do IPE Awards za aktywne zarządzanie, innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie funduszem oraz stabilne wysokie stopy zwrotu.
  • 2016 r. – DFE PZU zajął drugie miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepsze IKZE w DFE (w konkursie oceniano wyniki inwestycyjne w okresie: 1 roku oraz 2, 3 i 4 lat, a także wysokość pobieranych opłat).
  • 2017 r. – zespół inwestycyjny w PTE PZU SA, zarządzający DFE PZU znalazł się w gronie finalistów w konkursie o prestiżową nagrodę International Pension Europe 2017 w kategorii Wewnętrzny Zespół Zarządzający.

Doświadczeni eksperci z PTE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU oraz OFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w IKZE w DFE PZU oraz OFE PZU, są dostępne w prospektach informacyjnych na stronie pzu.pl.

Informacje rejestrowe

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

NIP: 526-22-60-035

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000040724

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy spółki wynosi 32 000 000 zł. Kapitał wpłacony w całości

Komunikacja z akcjonariuszami

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

17.11.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 40724 (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

02.11.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 40724 (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

13.10.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 40724 (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

28.09.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 40724 (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

10.09.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 40724 (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

Kontakt

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

Infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Chat na stronie: pzu.pl

www:

pzu.pl/ofe

pzu.pl/ikze

pzu.pl/ike

Zamknij