28 lutego 2024

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w dniu 24 lutego 2024 roku podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu PZU SA.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne jest pod adresem:

https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-sa/ogloszenie-o-postepowaniu-kwalifikacyjnym#prezes-zarzadu

Zamknij