Szczegóły

25 stycznia 2022

PZU z certyfikatem „HR Najwyższej Jakości 2022”

PZU otrzymał certyfikat „HR Najwyższej Jakości 2022” za stosowanie najlepszych praktyk i promowanie wysokich standardów w obszarze polityki kadrowej. Wyróżnienie jest przyznawane przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK).

Certyfikaty przyznawane są wyróżniającym się pracodawcom raz w roku. Firmy oceniane są na podstawie wyników badania ankietowego obejmującego całość procesów HR oraz analizy wybranego projektu HR.

Jesteśmy bardzo dużą organizacją i zróżnicowaną organizacją, bo w PZU SA i PZU Życie zatrudniamy około 10 tysięcy pracowników. Dlatego prowadzimy liczne działania czyniące z naszej organizacji atrakcyjnego pracodawcę dla wszystkich pracowników i stale podnosimy ich kompetencje.  Dodatkowo jesteśmy  pracodawcą odpowiedzialnym społecznie, który dba o potrzeby swoich pracowników i chce, żeby dobrze czuli się w swoim środowisku pracy. Nagroda „HR Najwyższej Jakości” to dla nas kolejne potwierdzenie, że jesteśmy pracodawcą solidnym i konsekwentnym w swoich działaniach. Pokazuje, że dynamicznie odpowiadamy na zmiany, ale też sami kreujemy najlepsze praktyki branżowe – powiedziała Anna Wardecka, dyrektor Zarządzający ds. HR w PZU.

Nagroda przyznawana przez PSZK to potwierdzenie, że firma jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, który stosuje innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania kadrami. Nagradzani pracodawcy należą do grona przedsiębiorstw, które wyznaczają trendy i promują wysokie standardy zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce.

Zamknij