11 października 2023

Rusza rekrutacja do Akademii TFI PZU

Studencie! Rynki kapitałowe i inwestowanie to Twoja pasja? Wiążesz swoją przyszłość z profesjonalnym zarządzaniem aktywami? Weź udział w Akademii TFI PZU łączącej edukację z elementami rywalizacji. Rekrutacja potrwa do 9 listopada 2023 r. Na najlepszych czekają sześciomiesięczne, płatne staże w zespole zarządzających funduszami TFI PZU.

Akademia TFI PZU to program edukacyjny, którego celem jest edukacja w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i aktywami, analizy instrumentów finansowych oraz funkcjonowania rynków finansowych.

– Fundusze inwestycyjne odgrywają niezmiernie ważną rolę w pomnażaniu kapitału osób indywidualnych i firm, a także rozwoju całej gospodarki. To duża odpowiedzialność, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić Akademię TFI PZU, której celem jest kształcenie profesjonalistów w zakresie zarządzania aktywami. Poza walorem edukacyjnym zależy nam na popularyzacji długoterminowego inwestowania z wykorzystaniem funduszy i innych produktów zbiorowego inwestowania – mówi Robert Zima, prezes zarządu TFI PZU.

Akademia TFI PZU, której partnerem jest Bloomberg, wystartuje 4 grudnia 2023 r. i potrwa do maja 2024 r. Na uczestników czekają dwa moduły merytoryczne – „teoretyczny” i „inwestycyjny”. Oba realizowane w formule hybrydowej.

  • W pierwszym etapie Akademii uczestnicy zostaną kompleksowo wprowadzeni w świat profesjonalnego inwestowania. Poznają m.in. tajniki analizy gospodarek i rynków finansowych, zasady alokacji aktywów, zarządzanie akcjami i obligacjami oraz zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego. Ponadto odbędą szkolenie z obsługi i funkcjonalności serwisu Bloomberg Terminal® – narzędzia niezbędnego w codziennej pracy zarządzających funduszami. Łącznie 8 paneli tematycznych (prowadzonych w języku polskim) wypełnionych dużą dawką wiedzy.
  • W drugim etapie Akademii uczestnicy wykorzystają zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce. Ich zadaniem będzie zarządzanie portfelem inwestycyjnym (i dokonywanie wirtualnych transakcji rynkowych) w celu osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu. Uczestnicy będą brali udział w cyklicznych komitetach inwestycyjnych, podczas których będą omawiane i analizowane dokonane przez nich decyzje inwestycyjne. Uzyskają również możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z zarządzającymi.

Każdy z uczestników, który ukończy Akademię TFI PZU, otrzyma certyfikat, a na najlepszych absolwentów czekają sześciomiesięczne, płatne staże. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w module inwestycyjnym Akademii uzyskają najlepszą stopę zwrotu (przy uwzględnieniu ryzyka inwestycyjnego), a jednocześnie należycie uzasadnią swoje decyzje inwestycyjne.

Rekrutacja już trwa!

Akademia TFI PZU jest skierowana do studentów 3, 4 lub 5 roku uczelni polskiej lub zagranicznej, na kierunkach ekonomicznych lub nauk ścisłych. Rekrutacja jest już otwarta, a przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 9 listopada 2023 r.

Spośród kandydatów ubiegających o udział w Akademii TFI PZU w wyniku przeprowadzonego – na zasadzie konkursu – postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie maksymalnie 15 uczestników, którzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Akademii.

Szczegóły i zapisy na: in.pzu.pl/akademia-tfi-pzu

Zamknij