Szczegóły

08 grudnia 2021

Zagraniczni ubezpieczyciele powierzają TFI PZU zarządzanie aktywami

TFI PZU SA będzie zarządzać aktywami dla dwóch zagranicznych ubezpieczycieli: łotewskiego AAS Balta oraz litewskiego UAB “PZU Lietuva gyvybės draudimas”. Łączna wartość ich aktywów wynosi ponad 160 mln EUR. Nowo pozyskani klienci są podmiotami należącymi do Grupy PZU.

– Przejęcie zarzadzania aktywami bałtyckich operacji zagranicznych w Grupie PZU jest realizacją założeń strategii biznesowej w zakresie synergii, którą z sukcesem budujemy między kluczowymi obszarami działalności: ubezpieczeniowym, bankowym, inwestycyjnym, zdrowotnym – mówi Krzysztof Kozłowski, członek zarządu PZU SA odpowiedzialny za operacje zagraniczne.

TFI PZU zarządza portfelami litewskiej i łotewskiej spółki korzystając z tzw. jednolitego paszportu europejskiego. Strategia inwestycyjna dla tych dwóch portfeli jest strategią dłużną. Skoncentrowana jest na jak najlepszym (pod względem generowanego dochodu i ryzyka) dopasowaniu aktywów finansowych w portfelach do zobowiązań, z uwzględnieniem odpowiedniego bufora płynnościowego.

– Bardzo cieszę się, że będziemy zarządzali portfelami spółek bałtyckich. Dzięki temu możemy dzielić się najlepszymi praktykami w ramach Grupy PZU, a nasze spółki zagraniczne zyskują możliwość korzystania z najwyższej klasy narzędzi i kompetencji inwestycyjnych, które wykorzystujemy już m.in. w zarządzaniu aktywami PZU SA i PZU Życie SA – mówi Robert Kubin, prezes TFI PZU SA.

– Środki bałtyckich ubezpieczycieli będą inwestowane w papiery wartościowe denominowane w euro, emitowane przez rządy i emitentów korporacyjnych o wysokiej jakości kredytowej. W portfelu znajdą się papiery dłużne zarówno emitentów ze strefy euro, w której operacyjnie działają obie spółki, jak i obligacje emitentów z regionu Europy Środkowej oraz emerging markets – dodaje Dariusz Lasek, członek zarządu TFI PZU odpowiedzialny za obszar inwestycji.

TFI PZU jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz jednym z pierwszych zarządzających zagranicznymi aktywami. Tworzący zespół eksperci specjalizują się w zarządzaniu dłużnymi papierami wartościowymi, akcjami notowanymi na rynkach regulowanych, instrumentami pochodnymi i instrumentami dłużnymi z ryzykiem kredytowym, a także portfelami aktywów niepublicznych. Obecnie TFI zarządza aktywami o łącznej wartości 36 mld zł. Dynamiczny rozwój na rynku inwestycyjnym to jeden z elementów wpisanych w strategię biznesową na lata 2021-2024.

Załączniki

AAS_Balta.jpg

Typ: zdjęcie

Rozmiar 1,1MB

Pobierz plik

PZU_Lietuva_gyvybes_draudimas.jpg

Typ: zdjęcie

Rozmiar 1,3MB

Pobierz plik

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij