Szczegóły

12 grudnia 2023

Zmiany w obowiązku rozliczania PIT od dochodów uzyskanych z lokowania środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)

Informacje dotyczące nowego sposobu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z dochodami z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) od 1 stycznia 2024 roku.

1 stycznia 2024 roku zmieni się ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm.). PZU Życie SA nie będzie już płatnikiem zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskanych z lokowania środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (tzw. podatku Belki).

Zgodnie z nowymi przepisami PZU Życie SA zobowiązana będzie wypłacić całą kwotę z ubezpieczenia bez pomniejszania jej o podatek od zysków kapitałowych. Podatnik sam będzie rozliczał swój podatek.

PZU Życie SA będzie zobowiązana przesłać podatnikowi informację PIT-8C do końca lutego roku następującego po wypłacie. Będzie ona zawierała kwotę przychodów podatnika i poniesionych przez niego kosztów uzyskania przychodów z wypłat, które zrealizował w poprzednim roku kalendarzowym.
Pierwszą informację PIT-8C PZU Życie SA prześle do końca lutego 2025 roku z danymi za rok 2024.
Podatnik samodzielnie rozliczy swój podatek, na podstawie otrzymanej z PZU Życie SA informacji PIT-8C, z uwzględnieniem ewentualnych innych dochodów (o których mowa w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) uzyskanych w danym roku kalendarzowym. 
Podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek w ustawowym terminie (w przypadku dochodów uzyskanych za 2024 rok do 30 kwietnia 2025 roku), w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Odpowiadając na potrzeby naszych klientów, dla produktów, których dotyczy zmiana, czyli lokujących środki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, informacja o nowym sposobie rozliczania podatku znajdzie się w każdym piśmie z rozliczeniem wypłaty wysyłanym po 1 stycznia 2024 roku oraz w przekazywanym raz do roku liście rocznicowym. Odpowiednia informacja pojawi się również na wnioskach o wypłatę, zarówno w wersjach papierowych, jak i funkcjonujących wersjach elektronicznych.

Prosimy o bieżącą aktualizację danych osobowych i adresowych, co pozwoli nam wypełnić prawidłowo wszystkie nowe zadania. Poza przekazaniem informacji PIT-8C do podatnika, naszym obowiązkiem będzie również przesłanie jej do urzędu skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią, dzwoniąc pod numer 801 102 102/ 799 699 599 lub zapraszamy do dowolnego oddziału PZU. 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. W zakładce https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc dostępne są informacje o różnych dogodnych sposobach kontaktu.

Zamknij