PZU PZU

PTE PZU

 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA zostało utworzone aktem notarialnym sporządzonym 6 sierpnia 1998 roku. Naszym właścicielem, posiadającym 100% akcji, jest PZU Życie SA.

PTE PZU SA zarządza funduszami emerytalnymi: Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień w ramach II filaru systemu emerytalnego oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU w ramach III filaru systemu emerytalnego.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Towarzystwo zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000040724, NIP 526-22-60-035, REGON 13273720, wysokość kapitału zakładowego: 32.000.000,00 PLN (w pełni opłacony).

Notowania DFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
23.32 20.05.2016

Notowania OFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
34.21 17,764,993,287.40 20.05.2016

Aktualności

OFE - Okienko transferowe 2016
09.05.2016

W materiale dowiesz się o oświadczeniu dot. przekazania części składki emerytalnej do OFE...
Więcej

Informacja IGTE
29.04.2016

OFE są znacznie tańsze od polskich funduszy akcyjnych i stabilnego wzrostu. Wynika tak z raportu...
Więcej

Gdzie sprawdzić czy oświadczenie wpłynęło do ZUS?
20.04.2016

Od 1 kwietnia do 31 lipca można składać w ZUS-ie oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE...
Więcej

"OFE roku" - zostaliśmy docenieni przez ekspertów
11.03.2016

OFE PZU został wyróżniony przez Gazetę Giełdy i Inwestorów Parkiet w corocznej edycji nagród „Byki i Niedźwiedzie” przyznaniem tytułu...
Więcej

OFE PZU na I miejscu w 2015 roku
07.01.2016

OFE PZU zajął I miejsce wśród 12 otwartych funduszy emerytalnych pod względem osiągniętej stopy zwrotu w 2015 roku.
Więcej