PZU PZU

PTE PZU

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA zostało utworzone aktem notarialnym sporządzonym 6 sierpnia 1998 roku. Naszym właścicielem, posiadającym 100% akcji, jest PZU Życie SA.

PTE PZU SA zarządza funduszami emerytalnymi: Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień w ramach II filaru systemu emerytalnego oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU w ramach III filaru systemu emerytalnego.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Towarzystwo zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000040724, NIP 526-22-60-035, REGON 13273720, wysokość kapitału zakładowego: 32.000.000,00 PLN (w pełni opłacony).

Notowania DFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
22.21 26.08.2015

Notowania OFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
35.84 18,913,932,858.96 26.08.2015

Aktualności

Debata emerytalna na Politechnice Łódzkiej
16.06.2015

Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej, działając pro publico bono dla dobra swoich studentów, zorganizowała debatę oksfordzką dotyczącą aktualnych, jak i możliwych do wprowadzenia w przyszłości, rozwiązań pozwalających dwudziestolatkom w sposób systemowy gromadzić oszczędności...
Więcej 


Parkiet - wypowiedź Prezesa Zarządu PTE PZU SA Andrzeja Sołdka

10.06.2015

OFE PZU oraz inne fundusze emerytalne wypracowały standardy wycofywania z notowań...
Więcej


Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych po reformie

15.04.2015

Artykuł Prezesa Zarządu PTE PZU SA p. Andrzeja Sołdka w kwietniowym Biuletynie IGTE...
Więcej

Jak podaje „Rzeczpospolita” marzec kolejnym miesiącem, w którym OFE zanotowały wzrost wartości jednostek...
Więcej


OFE PZU w lutym zarobił najwięcej dla swoich Klientów
 

04.03.2015

Spośród wszystkich OFE na rynku nasz Fundusz osiągnął w lutym najlepszy wynik...
Więcej