PZU PZU

PTE PZU

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA zostało utworzone aktem notarialnym sporządzonym 6 sierpnia 1998 roku. Naszym właścicielem, posiadającym 100% akcji, jest PZU Życie SA.

PTE PZU SA zarządza funduszami emerytalnymi: Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień w ramach II filaru systemu emerytalnego oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU w ramach III filaru systemu emerytalnego.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Towarzystwo zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000040724, NIP 526-22-60-035, REGON 13273720, wysokość kapitału zakładowego: 32.000.000,00 PLN (w pełni opłacony).

Notowania DFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
22.77 23.11.2015

Notowania OFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
36.08 18,922,425,897.79 23.11.2015

Aktualności

OFE PZU z najwyższą stopą zwrotu w październiku
04.11.2015

W miesiącu październiku br. OFE PZU wypracował najwyższą, wynoszącą 2,57%, stopę zwrotu spośród wszystkich funduszy emerytalnych.
Więcej
 

OFE PZU w pierwszej trójce funduszy emerytalnych
19.10.2015

OFE PZU w pierwszej trójce funduszy emerytalnych o najwyższej stopie zwrotu po zakończeniu trzech kwartałów...
Więcej

Debata emerytalna na Politechnice Łódzkiej
16.06.2015

Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej, działając pro publico bono dla dobra swoich studentów, zorganizowała debatę oksfordzką...
Więcej 


Parkiet - wypowiedź Prezesa Zarządu PTE PZU SA Andrzeja Sołdka

10.06.2015

OFE PZU oraz inne fundusze emerytalne wypracowały standardy wycofywania z notowań...
Więcej


Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych po reformie

15.04.2015

Artykuł Prezesa Zarządu PTE PZU SA p. Andrzeja Sołdka w kwietniowym Biuletynie IGTE...
Więcej