PZU PZU

PTE PZU

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA zostało utworzone aktem notarialnym sporządzonym 6 sierpnia 1998 roku. Naszym właścicielem, posiadającym 100% akcji, jest PZU Życie SA.

PTE PZU SA zarządza funduszami emerytalnymi: Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień w ramach II filaru systemu emerytalnego oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU w ramach III filaru systemu emerytalnego.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Towarzystwo zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000040724, NIP 526-22-60-035, REGON 13273720, wysokość kapitału zakładowego: 32.000.000,00 PLN (w pełni opłacony).

Notowania DFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
21.84 26.02.2015

Notowania OFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
37.25 19,936,179,553.33 26.02.2015

Aktualności

OFE PZU w rankingu najlepszych europejskich funduszy emerytalnych
29.09.2014

Fundusz znalazł się na 104 miejscu w zestawieniu TOP 1000 European Pension Funds. Ranking publikowany jest corocznie w prestiżowym miesięczniku branżowym Investment & Pension Europe. Zestawienie obejmuje listę 1000 najlepszych funduszy emerytalnych. W porównaniu do ubiegłego roku OFE PZU awansował o 14 pozycji w zestawieniu.

Więcej na: www.ipe.com