PTE PZU

 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA zostało utworzone aktem notarialnym sporządzonym 6 sierpnia 1998 roku. Naszym właścicielem, posiadającym 100% akcji, jest PZU Życie SA.

PTE PZU SA zarządza funduszami emerytalnymi: Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień w ramach II filaru systemu emerytalnego oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU w ramach III filaru systemu emerytalnego.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Towarzystwo zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000040724, NIP 526-22-60-035, REGON 13273720, wysokość kapitału zakładowego: 32.000.000,00 PLN (w pełni opłacony).

Notowania DFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
27.50 18.07.2018

Notowania OFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
42.33 20,354,744,143.82 18.07.2018

Aktualności

Zmiany w Statucie DFE PZU
08.06.2018

Decyzją z dnia 5 czerwca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenia na zmianę Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU SA
Więcej

Ostatni moment na obniżenie podatku za 2017 rok
20.04.2018

Na rozliczenie się z podatku za 2017 rok pozostało już tylko kilka dni. Dotrzymaniem terminu powinny być zainteresowane zwłaszcza osoby oszczędzające na IKZE. Dlaczego?
Więcej

OFE PZU liderem w styczniu 2018 r.
07.02.2018

Niezależny portal analizy.pl podsumował wyniki inwestycyjne za styczeń 2018 roku na rynku otwartych funduszy emerytalnych...
Więcej

Promocja w DFE PZU dla nowych Klientów
01.02.2018

Załóż IKZE w DFE PZU i wpłacaj na nie środki w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2018 roku, a my nie pobierzemy od tych wpłat opłaty...
Więcej

Najlepszy wynik DFE PZU oraz OFE PZU w 2017 roku
04.01.2018

Niezależny portal analizy.pl podsumował wyniki inwestycyjne dobrowolnych funduszy emerytalnych...
Więcej

Zobacz starsze