PTE PZU

 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA zostało utworzone aktem notarialnym sporządzonym 6 sierpnia 1998 roku. Naszym właścicielem, posiadającym 100% akcji, jest PZU Życie SA.

PTE PZU SA zarządza funduszami emerytalnymi: Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień w ramach II filaru systemu emerytalnego oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU w ramach III filaru systemu emerytalnego.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Towarzystwo zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000040724, NIP 526-22-60-035, REGON 13273720, wysokość kapitału zakładowego: 32.000.000,00 PLN (w pełni opłacony).

Notowania DFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
30.42 15.01.2018

Notowania OFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
48.10 23,714,615,965.31 15.01.2018

Aktualności

Najlepszy wynik DFE PZU oraz OFE PZU w 2017 roku
04.01.2018

Niezależny portal analizy.pl podsumował wyniki inwestycyjne dobrowolnych funduszy emerytalnych...
Więcej

Nowy limit wpłat na IKZE
w 2018 roku

03.01.2018

Informujemy, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r...
Więcej

Ważne - limit wpłat na IKZE
w 2017 roku

27.12.2017

Informujemy, że zbliża się termin na wykorzystanie tegorocznego limitu wpłat na IKZE, który w 2017 roku wynosi 5 115,60 zł...
Więcej

Zobacz starsze »