Aktualności

07 kwietnia 2020

Komentarz do bieżącej sytuacji na rynkach finansowych

Rok 2020 rozpoczynaliśmy w dobrych nastrojach. Rynki finansowe wspierane przez luźną politykę monetarną były w trendzie wzrostowym, giełdy światowe notowały nowe szczyty.

Ryzyka towarzyszące nam w ubiegłym roku, takie jak wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z całym światem, a w szczególności z Chinami i w mniejszym stopniu z Unią Europejską, negocjacje dotyczące Brexitu, zaczęły odchodzić w niepamięć. Gospodarki światowe wykazywały pierwsze symptomy ożywienia – indeksy koniunktury PMI odbiły się od lokalnych dołków i zapowiadały coraz wyższe tempo wzrostu PKB, zarówno w strefie euro jak i USA, zwiększyła się dynamika światowego eksportu świadcząca o polepszeniu wymiany handlowej, a poprawa koniunktury w przemyśle i  utrzymujące się na bardzo wysokim poziomie nastroje konsumentów miały stanowić mocne podwaliny pod trwałe przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Dodatkowo banki centralne nadal prowadziły luźną politykę monetarną wspierającą rodzący się pozytywny trend. 

Pełna wersja komentarza zawierająca szczegółowe informacje znajduje się tutaj.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij