25 marca 2024

Oszczędzaj na emeryturę razem z PZU – nowa oferta IKE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU

Nowość w ofercie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU (DFE PZU) to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy chcą odkładać pieniądze z myślą o własnej przyszłości finansowej. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) pozwala na zgromadzenie kapitału, mogącego uzupełnić świadczenia emerytalne po zakończeniu pracy.

IKE w DFE PZU stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (PTE PZU) dla oszczędzających na emeryturę w trzecim filarze (obok działającego od 2012 roku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego - IKZE). Zaletą IKE jest możliwość długofalowego i elastycznego oszczędzania pieniędzy zwolnionych z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków po osiągnięciu 60 roku życia. Maksymalny limit rocznych wpłat na IKE ustalany jest corocznie - w 2024 roku wynosi 23 472 zł.

PTE PZU było jednym z pierwszych podmiotów wśród powszechnych towarzystw emerytalnych, które rozpoczęło działalność na rynku dobrowolnych funduszy emerytalnych, oferując klientom IKZE. Z uwagi na fakt, że PTE PZU zarządza również Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU „Złota Jesień” może się pochwalić blisko dwudziestopięcioletnim doświadczeniem ekspertów zarządzających funduszami.

– Oszczędzanie na emeryturę najlepiej oceniać w długoterminowym horyzoncie czasowym. 18 stycznia 2012 r, czyli pierwszego dnia wyceny, jednostka rozrachunkowa DFE PZU miała wartość 10 zł. Natomiast 29 grudnia 2023 roku. (ostatni dzień wyceny w 2023 roku) wartość jednostki rozrachunkowej osiągnęła 33,27 zł. Oznacza to, że wzrost wartości jednostki rozrachunkowej w tym czasie wyniósł 232,7%, co jest najlepszym wynikiem od początku działalności wśród wszystkich dobrowolnych funduszy emerytalnych – mówi Marcin Majerowski, wiceprezes PTE PZU.

Środki zgromadzone przez oszczędzających na rachunkach IKE oraz IKZE inwestowane są przez Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU. Oba produkty można założyć całkowicie online bez potrzeby wychodzenia z domu korzystając odpowiednio ze stron: pzu.pl/ike i pzu.pl/ikze.

 Wprowadzając do oferty DFE PZU produkt IKE chcemy zachęcić Polaków do dodatkowego oszczędzania i zadbania o swoje bezpieczeństwo finansowe w przyszłości. Dlatego dla klientów odkładających pieniądze w IKE w DFE PZU przygotowaliśmy promocję polegającą na zwolnieniu z opłaty od środków wpłacanych na IKE do końca stycznia 2025 roku pod warunkiem zawarcia umowy w okresie pomiędzy 23 marca 2024 roku a 31 stycznia 2025 roku – mówi Joanna Postupalska-Bożek, dyrektor biura Sprzedaży w PTE PZU SA.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU zostało założone w 1998 roku. Zarządza ponad 28,7 mld zł zgromadzonymi w Otwartym Funduszu Emerytalnym PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU o wartości aktywów 798,1 mln zł zgodnie z danymi na 29 lutego 2024 roku.

Zamknij