Członek Rady Nadzorczej PZU SA od dnia 23 lutego 2024 r. delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PZU SA

 

Praktykujący radca prawny, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Doktor nauk prawnych (2007), doktor habilitowany (2015), autor licznych monografii, komentarzy i artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i zagranicą. W radcowskiej praktyce zajmuje się obsługą prawną i nadzorem właścicielskim spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dostępem do danych, ich ponownym wykorzystywaniem, świadczeniem usług cyfrowych i ochroną danych osobowych. Wykonuje zastępstwa procesowe skarżących w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Jest ekspertem zewnętrznym Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2013-2015 był stałym doradcą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Zainteresowania naukowe prof. Michała Bernaczyka obejmują m.in. problematykę porównawczą prawa konstytucyjnego, w szczególności wpływ postępu technologicznego na instytucję prawa konstytucyjnego oraz zagadnienia ochrony informacji w prawie publicznym i prywatnym.

Zamknij