Standardy compliance stosowane w podmiotach Grupy PZU

Podmioty pośrednio i bezpośrednio zależne od PZU SA i PZU Życie SA (podmioty Grupy PZU) – po uwzględnieniu zasady proporcjonalności, skali i specyfiki działalności oraz odmienności wynikających z obowiązujących je przepisów prawa – wdrożyły do stosowania regulacje z zakresu funkcji compliance obowiązujące w PZU SA.

Podobnie jak w PZU SA i PZU Życie SA, nadrzędnym dokumentem, który określa standardy postępowania w podmiotach Grupy PZU są Dobre praktyki Grupy PZU.

Praca w Grupie PZU wymaga podejmowania trudnych decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Dlatego, jak w każdej dojrzałej organizacji, podmioty Grupy PZU przyjęły dobre praktyki, które określają zbiór zasad pomagających postępować słusznie w każdej sytuacji i w zgodzie z kulturą organizacyjną. Dobre praktyki Grupy PZU to uniwersalny zestaw zasad postępowania i wskazówek z zakresu etyki biznesu. Opierają się one na strategicznych wartościach PZU: jesteśmy fair, jesteśmy innowacyjni, jesteśmy efektywni oraz wspierają pozycjonowanie marki PZU.

Podmioty Grupy PZU wdrożyły także pozostałe standardy postępowania, m.in. Zasady zarządzania konfliktem interesów, Zasady postępowania z prezentami oraz Zasady zgłaszania nieprawidłowości.

Podmioty Grupy PZU, które znajdują się pod nadzorem KNF przyjęły do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji finansowych.