Podmioty pośrednio i bezpośrednio zależne od PZU SA i PZU Życie SA (podmioty Grupy PZU) – po uwzględnieniu zasady proporcjonalności, skali i specyfiki działalności oraz odmienności wynikających z obowiązujących je przepisów prawa – wdrożyły do stosowania regulacje z zakresu funkcji compliance obowiązujące w PZU SA.

Podobnie jak w PZU SA i PZU Życie SA, nadrzędnym dokumentem, który określa standardy postępowania w podmiotach Grupy PZU są Dobre praktyki PZU.

Praca w Grupie PZU wymaga podejmowania trudnych decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Dlatego, jak w każdej dojrzałej organizacji, podmioty Grupy PZU przyjęły dobre praktyki, które określają zbiór zasad pomagających postępować słusznie w każdej sytuacji i w zgodzie z kulturą organizacyjną. Dobre praktyki PZU to uniwersalny zestaw zasad postępowania i wskazówek z zakresu etyki biznesu. Opierają się one na strategicznych wartościach PZU: jesteśmy fair, jesteśmy innowacyjni, jesteśmy efektywni oraz wspierają pozycjonowanie marki PZU.

W Dobrych praktykach PZU opisane są podstawowe zasady postępowania pracowników na przykładzie wielu sytuacji np.:

  • posługiwanie się informacjami wrażliwymi,

  • otrzymywanie niewłaściwych prezentów,

  • sprzedaż produktu obarczonego ryzykiem braku zgodności,

  • inwestowanie prywatnych pieniędzy w akcje PZU,

  • udzielanie informacji dziennikarzom lub prowadzenie bloga,

  • konflikt interesów,

  • oraz wiele innych.

Podmioty Grupy PZU wdrożyły także pozostałe standardy postępowania, m.in. Zasady zarządzania konfliktem interesów, Zasady postępowania z prezentami oraz Zasady zgłaszania nieprawidłowości.

Podmioty Grupy PZU, które znajdują się pod nadzorem KNF przyjęły do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji finansowych.

PTE PZU

TFI PZU

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij