Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach którego studiował również na Université Paris Dauphine oraz absolwent studiów magisterskich z zarządzania London Business School. Ukończył kursy zawodowe w Szkole Głównej Handlowej i London School of Economics.

Karierę zawodową rozpoczął w Boston Consulting Group skupiając się między innymi nad zagadnieniami związanymi z rozwojem strategii systemów sprzedaży i baz danych. W latach 2018-2020 był menedżerem na kraje regionu Europy Środkowowschodniej w londyńskiej firmie Zlick budującej nowoczesne rozwiązania finansowe, gdzie odpowiadał między innymi za budowę strategii sprzedaży korporacyjnej.
Od 2020 roku związany był z Giełdą Papierów Wartościowych, gdzie kierował rozwojem projektu Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego i GPW Logistics w ramach prac kadry kierowniczej oraz zaangażowany był w prace Działu Strategii i Analiz, w tym w tworzenie Strategii Grupy Kapitałowej GPW na lata 2023-2027.
Prowadził także niezależną praktykę doradczą w zakresach strategii sprzedaży oraz i analityki biznesowej.
Zamknij