PZU PZU

Struktura grupy

Struktura Grupy PZU na dzień 30 czerwca 2015

 

L.p. Nazwa podmiotu Siedziba Data objęcia kontroli / znaczącego wpływu % kapitału akcyjnego/udziałowego posiadanego bezpośrednio lub pośrednio przez PZU % głosów posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PZU Przedmiot działalności
30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 30 czerwca 2015 31 grudnia 2014
Jednostki objęte konsolidacją
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Warszawa nd. nd. nd. nd. nd. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
http://www.pzu.pl/
Struktura organizacyjna PZU SA
Opis struktury organizacyjnej PZU SA
2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA („PZU Życie”) Warszawa 18.12.1991 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie
Struktura organizacyjna PZU Życie SA
Opis struktury organizacyjnej PZU Życie SA
3. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA („Link4”) Warszawa 15.09.2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
http://www.link4.pl/
4. Lietuvos Draudimas AB Wilno (Litwa) 31.10.2014 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
http://www.ld.lt/
5. Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta („AAS Balta”) Ryga (Łotwa) 30.06.2014 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% Ubezpieczenia majątkowe.
http://www.balta.lv/
6. PrJSC IC PZU Ukraine („PZU Ukraine”) Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe.
http://www.pzu.com.ua/
7. PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance („PZU Ukraine Life”) Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ubezpieczenia na życie.
http://www.pzu.com.ua/
8. UAB DK PZU Lietuva („PZU Lietuva”) Wilno (Litwa) 26.04.2002 99,88% 99,88% 99,88% 99,88% Ubezpieczenia majątkowe.
https://www.pzu.lt/
9. UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas Wilno (Litwa) 26.04.2002 99,34% 99,34% 99,34% 99,34% Ubezpieczenia majątkowe.
https://www.pzu.lt/
10. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA („PTE PZU”) Warszawa 08.12.1998 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe.
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pte-pzu
11. PZU Centrum Operacji SA („PZU CO”) Warszawa 30.11.2001 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi.
12. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU”) Warszawa 30.04.1999 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu
13. PZU Pomoc SA Warszawa 18.03.2009 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance.
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc
14. PZU Finance AB (publ.) Sztokholm (Szwecja) 02.06.2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługi finansowe.
15. PZU Finanse sp. z o.o. Warszawa 08.11.2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługi rachunkowo-księgowe.
16. Tower Inwestycje sp. z o.o. Warszawa 27.08.1998 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Pozostała działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
17. Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o. Warszawa 15.09.2004 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości.
http://www.ogrodowainwestycje.pl/
18. Armatura Kraków SA Kraków 07.10.1999 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dystrybucja produktów Grupy Armatura, administracja i zarządzanie grupą kapitałową.
http://www.grupa-armatura.pl/
19. Armatoora SA Nisko 10.12.2008 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Produkcja i sprzedaż grzejników oraz baterii sanitarnych.
20. Armaton SA Kraków 10.02.2009 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Wykorzystanie wolnych środków, inwestycje rozwojowe.
21. Arm Property sp. z o.o. Kraków 26.11.2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kupno i sprzedaż nieruchomości.
22. Aquaform SA Środa Wlkp. 15.01.2015 100,00% nd. 100,00% nd. Produkcja i sprzedaż wyposażenia łazienkowego.
23. Aquaform Badprodukte GmbH Anhausen (Niemcy) 15.01.2015 100,00% nd. 100,00% nd. Sprzedaż hurtowa.
24. Aquaform Ukraine ТОW Żytomierz (Ukraina) 15.01.2015 100,00% nd. 100,00% nd. Sprzedaż hurtowa.
25. Aquaform Romania SRL Prejmer (Rumunia) 15.01.2015 100,00% nd. 100,00% nd. Sprzedaż hurtowa.
26. Morehome.pl sp. z o.o. Środa Wlkp. 15.01.2015 100,00% nd. 100,00% nd. Sprzedaż detaliczna za pośrednictwem kanałów elektronicznych.
27. PZU Zdrowie SA Warszawa 02.09.2011 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługi medyczne.
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zdrowie-sa
28. Centrum Medyczne
Medica sp. z o.o. („CM Medica”)
Płock 09.05.2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługi medyczne.
http://cmmedica.pl/
29. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med sp. z o.o. („Prof-Med”) Włocławek 12.05.2014 100,00% 96,45% 100,00% 96,45% Usługi medyczne.
http://cmprofmed.pl/
30. Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. („SU Krystynka”) Włocławek 12.05.2014 100,00% 96,45% 100,00% 96,45% Usługi medyczne.
http://cmprofmed.pl/
31. Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o. („Elvita”) Jaworzno 01.12.2014 99,93% 99,93% 99,93% 99,93% Usługi medyczne.
http://www.elvita.pl/
32. Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. („Proelmed”) Łaziska Górne 01.12.2014 57,00% 57,00% 57,00% 57,00% Usługi medyczne.
http://www.proelmed.pl/
33. Rezo-Medica sp. z o.o. Płock 23.04.2015 100,00% n.d. 100,00% n.d. Usługi medyczne.
http://rezo-medica.pl/
34. Ipsilon sp. z o.o. Warszawa 02.04.2009 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance oraz usługi medyczne.
35. PZU Asset Management SA („PZU AM”) Warszawa 12.07.2001 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.
36. Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU SA w likwidacji („MPTE PZU SA”) Warszawa 13.08.2004 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
37. Omicron SA Warszawa 13.09.2011 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
38. Omicron Bis SA Warszawa 28.08.2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
39. LLC SOS Services Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługi assistance.
40. L4C sp. z o.o. Warszawa 15.09.2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
41. PZU SFIO Universum Warszawa 15.12.2009 n.d. n.d. n.d. n.d. Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu.
42. PZU SFIO Universum Warszawa 27.01.2010 n.d. n.d. n.d. n.d. j.w.
43. PZU FIZ Sektora Nieruchomości Warszawa 01.07.2008 n.d. n.d. n.d. n.d. j.w.
44. PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 Warszawa 21.11.2011 n.d. n.d. n.d. n.d. j.w.
45. PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 Warszawa 12.12.2012 n.d. n.d. n.d. n.d. j.w.
46. PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2
(„PZU FIZ AN BIS 2”)
Warszawa 19.11.2012 n.d. n.d. n.d. n.d. j.w.
47. PZU Dłużny Rynków Wschodzących Warszawa 20.11.2006 n.d. n.d. n.d. n.d. j.w.
48. PZU Akcji Rynków Wschodzących Warszawa 20.11.2006 n.d. n.d. n.d. n.d. j.w.
49. PZU Akcji Spółek Dywidendowych Warszawa 20.11.2006 n.d. n.d. n.d. n.d. j.w.
50. PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3 w likwidacji Warszawa 24.02.2012 n.d. n.d. n.d. n.d. j.w.
51. PZU FIZ Aktywów Niepublicznych RE Income w likwidacji Warszawa 08.11.2011 n.d. n.d. n.d. n.d. j.w.
52. PZU FIO Gotówkowy Warszawa 01.07.2005 n.d. n.d. n.d. n.d. j.w.
Jednostka współzależna
53. Armatura Tower sp. z o.o. Kraków 08.11.2013 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Realizacja projektów budowlanych
Jednostki stowarzyszone
54. GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA Tychy 08.06.1999 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% Obsługa ubezpieczeń.
55. EMC Instytut Medyczny SA Wrocław 18.06.2013 28,58% 28,58% 25,41% 25,41% Ochrona zdrowia ludzkiego, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji.