PZU PZU

Struktura grupy

Struktura Grupy PZU na dzień 30 czerwca 2015

 

 

PZU
PZU jest jednostką dominującą Grupy PZU.

PZU Życie
PZU Życie z siedzibą przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Polska, zostało utworzone w dniu 18 grudnia 1991 roku. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 26 lipca 2001 roku pod numerem KRS 0000030211. PZU posiada w spółce bezpośrednio 100% akcji. Przedmiotem działalności PZU Życie jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń na życie. PZU Życie oferuje również ubezpieczenia posagowe, rentowe, wypadkowe i inwestycyjne, zawierane w postaci umów indywidualnych lub grupowych.

PTE PZU
PTE PZU z siedzibą przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Polska, zostało utworzone w dniu 6 sierpnia 1998 roku. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 6 września 2001 roku pod numerem KRS 0000040724. PZU posiada w spółce pośrednio 100% akcji (spółka bezpośrednio zależna od PZU Życie). Przedmiotem działalności spółki jest tworzenie otwartego funduszu emerytalnego oraz zarządzanie utworzonym otwartym funduszem emerytalnym i reprezentowanie go wobec osób trzecich w sposób określony w statucie, oraz zarządzanie więcej niż jednym otwartym funduszem emerytalnym, w przypadku i na warunkach określonych przepisami Ustawy o Funduszach Emerytalnych. PTE PZU zarządza OFE PZU w ramach II filaru systemu ubezpieczeń społecznych.

TFI PZU
TFI PZU z siedzibą przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Polska, zostało utworzone w dniu 3 lutego 1999 roku. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 12 czerwca 2001 roku pod numerem KRS 0000019102. PZU posiada w spółce bezpośrednio 100% akcji. Przedmiotem działalności spółki jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie funduszy wobec osób trzecich, zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

PZU AM
PZU AM z siedzibą przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Polska, zostało utworzone w dniu 17 kwietnia 1998 roku. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 5 lipca 2001 roku pod numerem KRS 0000025441. PZU posiada w spółce bezpośrednio 100% akcji. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w tym zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, oraz świadczenie usług zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.

PZU Centrum Operacji SA
PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, Polska (dawniej Centrum Informatyki Grupy PZU SA), została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 26 września 2001 roku pod numerem KRS 0000043026. PZU posiada w spółce bezpośrednio 100% akcji. Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług pomocniczych związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi. W szczególności spółka prowadzi rejestry, rachunki i rozliczenia funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych. Spółka świadczy także usługi związane z informatyką (m.in. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, analizy danych, budowania i przetwarzania baz danych), telefoniczną obsługą klienta, masowymi wydrukami, przetwarzaniem i archiwizowaniem dokumentów oraz wysyłką korespondencji. Spółka działa w strukturze Grupy PZU od sierpnia 1998 roku.

PZU Pomoc SA
PZU Pomoc SA z siedzibą przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Polska, została utworzona w dniu 24 lutego 2009 roku. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 18 marca 2009 roku pod numerem KRS 0000326045. PZU posiada w spółce bezpośrednio 100% akcji. Przedmiotem działalności spółki jest działalność usługowa assistance oraz zarządzanie programami lojalnościowymi. Statut spółki przewiduje również prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej.

PZU Litwa
PZU Litwa z siedzibą przy Konstitucijos Ave. 7, 09308 Wilno, Litwa, została zarejestrowana w rejestrze osób prawnych w dniu 9 sierpnia 1993 roku pod numerem 110057869. PZU posiada w spółce bezpośrednio 99,76% akcji. Przedmiotem działalności spółki jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń majątkowych.

PZU Ukraina
PZU Ukraina z siedzibą Artema 40, 04053 Kijów, Ukraina, została zarejestrowana w państwowym rejestrze osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w dniu 5 stycznia 1999 roku pod numerem 20782312. PZU posiada w spółce bezpośrednio i pośrednio 100% akcji. Przedmiotem działalności spółki jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń majątkowych.

Tower Inwestycje
Tower Inwestycje Sp. z o.o. (dawnej PZU Tower Sp. z o.o.) z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 w Warszawie, została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 2 lipca 2001 roku pod numerem KRS 0000021844. PZU posiada w spółce łącznie bezpośrednio i pośrednio 100% udziałów (spółka bezpośrednio zależna od PZU Życie). Tower Inwestycje została utworzona jako spółka celowa Grupy PZU i prowadziła działalność w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, świadczenia usług związanych z budową i zagospodarowaniem nieruchomości oraz administrowaniem nimi, a także wynajmowaniem powierzchni na cele biurowe. Od 2013 roku Spółka podjęła działalność w zakresie obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej dla spółek Grupy PZU (PZU AM SA, PZU TFI SA).

Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o.
Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, Polska (dawniej PZU International sp. z o.o.), została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 29 września 2004 roku pod numerem KRS 0000218215. PZU posiada w spółce bezpośrednio 100% udziałów. Przedmiotem działalności spółki jest m.in. eksploatacja, wynajem i obrót nieruchomościami, oraz działalność hotelarska.