Odpowiedzialność cywilna

Wiele zawodów wymaga szczególnej ochrony. Zapewniają ją nasze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki nim wypłacimy odszkodowanie tym, którym wyrządzisz szkodę w następstwie swojej pracy.

Filtry
Filtry:
Dobrowolne / obowiązkowe
Rodzaj działalności
Wyczyść filtryOK
Brak produktów spełniających kryteria filtrowania
BESTSELLER

OC ogólne

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób prowadzących działalność i posiadających mienie.
 • Odszkodowanie dla osób, którym ubezpieczony wyrządzi szkodę.
 • Ubezpieczenie dopasowane do indywidualnych potrzeb – można wykupić klauzule dodatkowe.

Obowiązkowe OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym podmiot wykonujący działalność leczniczą wyrządzi szkodę w wyniku swojego działania.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności leczniczej.

Obowiązkowe OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym podmiot przeprowadzający eksperyment medyczny leczniczy lub badawczy wyrządzi szkodę.
 • Mniejsze ryzyko przeprowadzania eksperymentów medycznych – leczniczych i badawczych.

OC podmiotów leczniczych

 • Dodatkowe ubezpieczenie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Odszkodowanie dla osób, którym podmiot wykonujący działalność leczniczą wyrządzi szkodę.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności leczniczej.
BESTSELLER

OC lekarzy

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym lekarz wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania swojego zawodu.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Ubezpieczenie ochrony prawnej związanej z wykonywaniem zawodu medycznego

 • Pomoc prawna w przypadku, gdy konieczna jest ochrona interesów prawnych lekarza, pielęgniarki lub położnej w związku z wykonywanym zawodem.
 • Mniejsze ryzyko wykonywania zawodu.
 • Szybki dostęp do informacji prawnych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

PZU Auto OC

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 • Bezpośrednia likwidacja szkody.
 • Pieniądze dla osób, którym kierowca ubezpieczonego pojazdu wyrządzi szkodę w wypadku lub kolizji.

OC pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub diagnosta laboratoryjny wyrządzą szkodę w następstwie wykonywania swojego zawodu.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.
BESTSELLER

OC zawodowe

 • Odszkodowanie dla osób, którym ubezpieczony wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych. 
 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej np. dla tłumaczy, weterynarzy czy urbanistów. 
 • Ubezpieczenie nadwyżkowe, np. dla adwokatów czy architektów.

Obowiązkowe OC przedsiębiorców, którzy usługowo prowadzą księgi rachunkowe

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych w wyniku działalności zawodowej specjalisty prowadzącego księgi rachunkowe.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

OC przewoźnika drogowego oraz spedytora

 • Odszkodowanie za ładunek uszkodzony, zniszczony lub zagubiony podczas transportu.
 • Połączenie ubezpieczenia OC przewoźnika i OC spedytora w ramach jednej polisy.
 • Dzięki dodatkowym klauzulom możesz dostosować ubezpieczenie do potrzeb swojej firmy.

Obowiązkowe OC architektów oraz inżynierów budownictwa

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych w wyniku działalności zawodowej architekta lub inżyniera budownictwa.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC zarządców nieruchomości

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym zarządca nieruchomości wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC radców prawnych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym radca prawny wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym nauczyciel, wychowawca czy opiekun wyrządzą szkodę w następstwie wykonywania swojego zawodu.
 • Większa wiarygodność wobec rodziców i placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej.

Obowiązkowe OC komorników sądowych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym komornik sądowy wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

OC osób wykonujących zawód medyczny

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym np. ratownik medyczny czy diagnosta laboratoryjny wyrządzą szkodę w następstwie wykonywania swojego zawodu.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC pośredników w obrocie nieruchomościami

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym pośrednik w obrocie nieruchomościami wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC rzeczoznawców majątkowych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym rzeczoznawca majątkowy wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC doradców podatkowych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym doradca podatkowy wyrządzi szkodę w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC doradców restrukturyzacyjnych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych w wyniku działalności zawodowej.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC przedsiębiorców, którzy usługowo chronią osoby i mienie

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Finansowe wsparcie w przypadku wyrządzenia szkody w związku z prowadzoną działalnością.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC notariuszy

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Finansowe wsparcie w przypadku wyrządzenia szkody w związku z wykonywaniem zawodu notariusza.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC organizatorów imprez masowych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym organizator imprez masowych wyrządzi szkodę w następstwie prowadzonej działalności.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności.

Obowiązkowe OC świadczeniodawców niebędących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym np. źle dobrana proteza uszkodziła ciało. Protezę dostarczył sklep medyczny, działający na podstawie umowy z NFZ.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności.

Obowiązkowe OC adwokatów

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych w wyniku działalności zawodowej.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC firm audytorskich

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Finansowe wsparcie w przypadku wyrządzenia szkody w związku z wykonywaniem zawodu.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC detektywów

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Finansowe wsparcie w przypadku wyrządzenia szkody w związku z wykonywaniem czynności detektywa.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych w wyniku działalności zawodowej.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

OC członków władz spółki

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla spółki lub osoby trzeciej, jeśli członek władz nie wykona lub nienależycie wykona swoje obowiązki i dojdzie do czystych strat finansowych.
 • Ochroną mogą być objęci byli, obecni i przyszli członkowie władz spółki.

OC apteki

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym farmaceuta lub prowadzący aptekę wyrządzą szkodę w związku z działalnością apteki.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności apteki.

Ubezpieczenia: odpowiedzialności materialnej pracowników/ majątkowej funkcjonariuszy lub żołnierzy/ kosztów ochrony prawnej/ na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu

Grupowe ubezpieczenia pracowników, funkcjonariuszy lub żołnierzy

 • Ubezpieczenia, które pracodawca może zawrzeć, aby zapewnić sobie i swoim pracownikom ochronę finansową lub prawną.
 • Pokrycie kosztów szkód materialnych i majątkowych pracodawcy, które spowodowali pracownicy, funkcjonariusze lub żołnierze.

Obowiązkowe OC agentów

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym agent ubezpieczeniowy wyrządzi szkodę w czasie wykonywania swojej działalności.
 • Ubezpieczenie dla osób, które wykonują czynności agencyjne dla przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń – w zakresie tego samego działu.

Obowiązkowe OC brokerów

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym broker ubezpieczeniowy wyrządzi szkodę w czasie wykonywania swojego zawodu.
 • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów biznesowych.

Obowiązkowe OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych w wyniku działalności zawodowej.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Obowiązkowe OC przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie łowiectwa

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odszkodowanie dla osób, którym przedsiębiorca wyrządzi szkodę w związku ze swoją działalnością w zakresie łowiectwa.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

OC użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

Ubezpieczenie lotnicze

 • Odszkodowanie za szkody, które powstały podczas wykonywania działalności lotniczej.
 • Gwarancja bezpiecznego eksploatowania statków powietrznych i prowadzenia działalności lotniczej.
 • Wypełnienie obowiązku nałożonego przez prawo.

Ubezpieczenie od strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych

 • Ochrona przed stratami finansowymi ponoszonymi przez Ciebie w związku z wykonywaniem zawodu, np. komornika czy notariusza. 
 • Mniejsze ryzyko wykonywania zawodu. 

Obowiązkowe OC rzeczników patentowych

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Finansowe wsparcie w przypadku wyrządzenia szkody w związku z wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów zarejestrowanych za granicą

PZU Auto OC Graniczne

 • OC dla aut zarejestrowanych poza Unią Europejską, np. w Rosji, na Ukrainie lub w Stanach Zjednoczonych.
 • Wypłata odszkodowania dla osób, którym kierowca ubezpieczonego pojazdu wyrządzi szkodę w wypadku lub kolizji w Polsce.

Zbiorowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla studentów.
 • Odszkodowanie dla osób, którym student niechcący wyrządzi szkodę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku

 • Dobrowolne ubezpieczenie przeznaczone dla podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
 • Ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność administracyjną, cywilną i koszty obrony.
 • Ochroną objęte są szkody powstałe na gruntach własnych i najmowanych.
Zamknij